Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje

Svaz záchranných brigád kynologů ČR je v naší zemi známým pojmem, vždy spojeným se záchranou lidského života. Prochází neustále vývojem tak, aby se práce psovoda i psa zkvalitňovala a to vždy ve prospěch životů lidí. Pes byl odpradávna přítelem člověka a není to fráze: pes ani na okamžik nezaváhá, když jde o záchranu pána a nikdy nepřemýšlí, zda z toho bude mít užitek. Z mnoha druhů výcviku psů, kdy vždy je pes platným pomocníkem pána, je však výcvik záchranáře nejtěžší, zde jde o nejvyšší stupeň humanity - záchranu lidského života.

Dnes se naše brigáda skládá z 24 členného týmu lidí a jejich čtyřnohých kamarádů plně zapálených pro tuto nelehkou práci. O tom hovoří  výsledky našich kolegů ať už na poli sportovním, při praktických nasazeních a velmi důležitých součinnostních cvičeních s integrovaným záchranným systémem (IZS). Nemalou pozornost si zasluhuje společný výcvik se zahraničními partnery ( REDOG – Švýcarsko, Rettungshund BayerWald ), nebo ukázky práce záchranářů pro veřejnost.
Při výcviku se zaměřujeme na čtyři hlavní odbornosti záchranných brigád kynologů.

První je sutinové vyhledávání. Jedná se o zřícené domy případně tovární haly, kde učíme psa pracovat s mnoha pachy, pohybovat se v sutinách a předvídat nebezpečí, které může ohrozit jeho, psovoda a posléze záchranný tým. Hlavním cílem tohoto výcviku je najít živou osobu a označit toto místo štěkáním pro záchrannou četu. V případě, že nelze nalézt živého člověka označit místo kde byla nalezena neživá osoba a pokračovat v hledání živých lidí. Raritou při výcviku záchranných psů v České republice je, že pes který umí nalézt živou osobu je zároveň cvičen pro vyhledávání neživých osob. Zdá se to jednoduché, ale zdání většinou klame. Všichni víme, že život psa je z našeho pohledu příliš krátký a výcvik  záchranného psa přitom trvá pět let, což je polovina jeho života. Ale po této výcvikové době můžeme z jistotou říci, že jsme připraveni na jakoukoliv misi.

Druhou odborností je plošné vyhledávání. Při tomto výcviku se zaměřujeme na vyhledávání ztracených osob v hustém, těžko prostupném terénu. Tento výcvik z pohledu běžného člověka se může jevit jako bezcílné pobíhání psa po lese, ale opak je pravdou. Pes se učí pracovat a rozlišovat pachy lesa včetně lesní zvěře a nebýt těmito pachy rozptylován. Ve vymezeném prostoru, kde se předpokládá ztracená osoba se pes vypouští pod dohledem psovoda k prohledání prostoru s cílem najít ztraceného, označovat štěkáním a chránit ho do příchodu psovoda a záchranné čety.

Třetí je lavinové vyhledávání. Tento výcvik je zaměřen na zimu a zima při práci je, to nám věřte. Cílem výcviku je naučit psa šetřit síly, pohybovat se ve stopě psovoda (stopa lyží) než dojde na místo zásahu. Tam je nutné co nejrychleji najít a označit zavaleného sněhem. Tento výcvik probíhá obdobně jako plošné vyhledávání s tím rozdílem, že tady je velká zima.  

Poslední, čtvrtou odborností je vodní vyhledávání, nejtěžší a nejsmutnější. Zde se většinou vyhledávají osoby utonulé. Pes leží na přídi loďky a nasává pach okolí, ve chvíli kdy narazí na pach utonulého, navede loďku na místo s nesilnějším pachem a toto místo označí. Po označení přesného místa odjíždí na břeh, nevidí koho zachránil, je smutný a zmatený. Jeho práce končí. Každý záchranář věří, že zachrání živého člověka, je to jejich krédo, ale většinu činí nálezy mrtvých osob. I když i to etika vůči zemřelému vyžaduje, psovod by raději nacházel pouze živé lidi. To je totiž základní myšlenka celé činnosti.

V naší ZBK karlovarského kraje provádíme výcvik všech odborností. Všichni naši členové vykonávají zkoušky národní i mezinárodní. Nejlepší psovodi se svými psy skládají atesty HZS CZ pro nasazení v hasičském záchranném sboru ČR  a SAR v pohotovostní jednotce pro zahraniční mise.

Přečteno 866x
Hodnocení:
 

Komentáře

Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík