Varovný signál

JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" zvuková ukázka

  • kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech
  • vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
  • po akustickém tónu sirény bude následovat bezprostřední tísňová informace nebo tísňová informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (celorepublikové, regionální, místní) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události
  • zvuk sirény vyjadřující varovný signál "Všeobecná výstraha" znamená vždy nějaké nebezpečí. Bude nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT OHROŽENÝ PROSTOR (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření !!!
  • TENTO SIGNÁL JE URČEN PRO VEŘEJNOST

DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM

1) ZKOUŠKA SIRÉN

 zvuková ukázka

- nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 sekund
- provádí se zpravidla každou 1. středu v měsíci ve 12.00 hodin
- tento signál je určen pro HZS k odzkoušení technického stavu sirén

2) POŽÁRNÍ POPLACH

 zvuková ukázka

- přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty
- tento signál je určen ke svolávání dobrovolných hasičů v obci

Přečteno 37403x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR
 
více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík