Jak postupovat, když je dítě šikanováno?

Jak postupovat, když je dítě šikanováno?

U každého dítěte se mohou objevit příznaky, které budou nasvědčovat, že by mohlo jít o jeho šikanování. Ideálním stavem je, když dítě samo přijde a svěří se vám se svým problémem. V tu chvíli musíte dítě povzbudit, pochválit ho, a rozptýlit jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvedněte naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné skutečnosti. Utvrďte své dítě o tom, že má ve vás naprostou oporu, že vám může maximálně důvěřovat, a že jeho sdělení berete vážně a bude to řešit. Odložte veškerou práci, není nic důležitějšího, než situace vašeho dítěte. Pochopitelně, že odlišíte např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany.

Co tedy udělat:

  1. Zjistěte od dítěte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde. Vyptejte se, kdo všechno byl situaci přítomen. Je důležité, aby rozhovor s dítětem probíhal v atmosféře důvěry a podpory.

  2. Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se budete uvolňovat z práce - viz zákony ČR).

  3. Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném čase, odjeďte na chatu, chalupu či k prarodičům.

  4. Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte dítě doma, ale pozor – zvažte, zda v jeho situaci může být samo.

  5. Znovu ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.

  6. Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy". Neomlouvejte sebe, ani své dítě. Se svým zjištěním se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.

  7. Hledejte, jak dítěti dále pomoci prostřednictvím příslušného odborníka.