Policisté společně s celníky a Státní veterinární správou a Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí vyrazili na kontroly do tržnice SAPA

22.03.2019
Na této akci participovali policisté čtvrtého policejního obvodu s pražskými celníky Státní veterinární správou a Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Zúčastněné státní složky se zajímaly nejen o potraviny, ale také například o to, zda řidiči splňují podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, tedy, zda u sebe mají předepsané doklad a zda jejich vozidlo splňuje technické […]

Na této akci participovali policisté čtvrtého policejního obvodu s pražskými celníky Státní veterinární správou a Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Zúčastněné státní složky se zajímaly nejen o potraviny, ale také například o to, zda řidiči splňují podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, tedy, zda u sebe mají předepsané doklad a zda jejich vozidlo splňuje technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Výsledky této akce jsou následující.

Policisté čtvrtého policejního obvodu při akci zkontrolovali 198 osob a 165 vozidel. U jednoho z řidičů zjistili, že motorové vozidlo řídí bez řidičského oprávnění. U dalších sedmnácti policisté odhalili nedostatky, především v technickém stavu jejich vozidel, které s řidiči řešili v takzvaném příkazním řízení uložením blokových pokut v celkové výši bezmála deset tisíc korun.

Úředníci Státní veterinární správy při akci odhalili 14,5 kg živočišných produktů a 65 ks vajec neznámého původu a také to, že vepřové nohy, dršťky, závitky a vejce nebyly označeny a nebyly provázeny dokladem původu. Dále veterinární inspektoři provedli kontrolu vozidla převážejícího produkty rybolovu. Při tom zjistili, že vozidlo není registrováno pro přepravu živočišných produktů a vnitřní prostor neodpovídá požadavkům ne přepravní prostory, tedy že podlaha nákladového prostoru je dřevěná, takzvaně nasáklivá a stěny jsou necelistvé a značně znečištěné. Dále inspektoři zajistili 19kg mušlí, u nichž nebyla zajištěna přepravní teplota, a zboží leželo ve znečištěné kapalině uvolňující se ze samotného produktu.

Veterináři závadové zboží znehodnotili potravinářským barvivem a nařídili jeho likvidaci v kafilerii. Za zjištěné závady hrozí kontrolovaným pokuta až do výš e 50.000.000,-Kč.

Pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce v závěru akce konstatovali, že stále se opakující akce přináší své výsledky, kdy dopravci i prodejci dodržují podmínky předepsané pro transport i samotný prodej. Nicméně i přesto také dnes zjistili dílčí nedostatky.

U prodejců se jednalo především o pochybení při značení nebo manipulaci s nabízeným zbožím. Jednomu subjektu inspektoři zakázali prodej celkem 44,4 kg potravin, neboť nebyl schopen k tomuto zboží doložit doklady původu a zboží samotné vykazovalo jakostní vady

U přepravců pak kontroloři zjistili, že zboží transportují v rozporu s platnými předpisy. Tedy, že například, že exotické ovoce přepravovali společně s pneumatikami nebo, že měli nedostatky v průvodních dokladech a označení balených potravin.

Příslušníci Celní správy ČR – Praha v rámci své činnost na kontrolních stanovištích u několika řidičů zjistili, že ti u sebe nemají povinné doklady k nákladu, nebo že tyto doklady postrádají předepsané parametry. Byť se jednalo o minimální počet z celkového počtu kontrolovaných řidičů, budou celníci následně tyto zjištěné delikty řešit v rámci své kompetence.

Jak již zaznělo, opakované kontroly mají zjevný efekt, nicméně zjištěných nedostatků je stále dost. Je tedy nasnadě, že tyto kontroly budou i nadále pokračovat.

Přečteno 3x
Hodnocení:
Autor, zdroj: Týdeník Policie, http://tydenikpolicie.cz
 

Komentáře