Chraň svůj svět, chraň svůj život

"Protect your world, protect your life"

Unikátní interaktivní projekt je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám a školským zařízením, dětem a mládeži. Hlavním cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku (průřezových témat).  

Projekt je zaměřen na  zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností. Byly vytvořeny modulové výukové programy s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

V rámci projektu bylo vytvořeno 11 výukových interaktivních kurzů věnujících se výuce v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí.

Kurzy jsou k dispozici zdarma on-line. Využívá je desetitisíce uživatelů a více než tisícovka škol z celé ČR.
Projekt má záštitu MŠMT ČR a získal řadu ocenění a uznání.

Přečteno 4687x
Hodnocení:
Doporučujeme
Podpořte nás
Související odkazy
Objednejte si kurzy na CDrom
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík