Podpořte nás

Každý projekt i ten nejlepší by nemohl vzniknout bez Vaší podpory.
Rádi bychom poděkovali všem podporovatelům, kteří v prevenci rizik, úrazů a nebezpečí vidí smysl. Jen díky Vám můžeme existovat a předávat cenné informace a zkušenosti ostatním. Těm, kteří to potřebují. Díky Vaší podpoře může být provozován tento portál, mohou být aktualizované interaktivní výukové kurzy pro školy, děti a mládež i obyvatelstvo. Díky Vám se může rozšiřovat systém varovných informací, vyrábět podpůrné výukové materiály pro děti a nebo plyšové hračky pro děti záchranářům do aut.
Každý rok se zraní zhruba 300 až 400 tisíc dětí. Více než 3000 z nich má trvalé následky a více než 300 dětí, bohužel,  zemře v České republice na následky těchto úrazů. A to nemluvíme o ostatních událostech a zbytečných neštěstích, lidských tragédiích a škodách na životním prostředí a majetku. A přitom stačí jen málo – znát - vědět – být připraven – předvídat – neriskovat  - jedním slovem „prevence“. Většina z těchto úrazů a neštěstí by se pak vůbec nemusela stát a nebo jejich následky mohly být daleko mírnější.

A právě díky Vám – podporovatelům – mohou vznikat, existovat a rozvíjet se právě takovéto účinné nástroje prevence. Děkujeme za Vaši podporu.


Partner konkrétního projektu
Staňte se partnerem konkrétního projektu. Líbí se Vám nějaký z našich projektů? Chtěli byste se podílet na prevenci každodenních rizik? Chcete pomoci snížit alarmující čísla počtu úrazů a úmrtí? Podpořte jeden z našich projektů:

Můžete se stát partnerem či generálním partnerem projektu.
Kontaktujte nás >>>


Partner Asociace Záchranný kruh
Vaším partnerstvím Asociace Záchranný kruh podpoříte fungování celého sdružení a jeho aktivit. Podpoříte činnosti týkající se prevence běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Stanete se partnerem unikátního konceptu, který již dnes využívá přes 1000 škol v celé ČR a desetitisíce uživatelů.

Můžete se stát partnerem či generálním partnerem Asociace Záchranný kruh.
Kontaktujte nás >>>


Partner dne
Jste soukromá osoba či drobný podnikatel? Líbí se Vám koncept Asociace Záchranný kruh. Chcete pomoci? Staňte se partnerem dne.

Vaším symbolickým darem podpoříte činnost Asociace Záchranný kruh a její dílčí projekty.
Kontaktujte nás >>>


Naším partnerům dále nabízíme:

  • uveřejněni na titulních stranách projektů, které podpoříte
  • uveřejnění v sekci „Partneři“
  • umístění loga na propagačních materiálech týkajících se podporovaného projektu
  • ve všech PR aktivitách (semináře, konference, média apod.) nezapomínáme upozorňovat na naše partnery
  • dárcovskou smlouvu
  • děkovný certifikát
  • drobný dárek
  • a další

Ke každému partnerovi přistupujeme individuálně a Vážíme si jakékoliv podpory.

Přečteno 4912x
Hodnocení:
Doporučujeme
Internetový bezpečnostní portál
Chraň svůj svět, chraň svůj život
Multifunkční záchranářské centrum Medard
Interaktivní příručka první pomoci
Centrum zdraví a bezpečí
Den záchranářů
Konference Zdraví a bezpečí
Pan Kroužek
Dopravní výchova
Interaktivní příručka první pomoci
Den záchranářů

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík

Reflexní deštníky

Cena: 13.15 EUR