Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Legislativní opora
Archiv > Sekce > PRO města a obce > Legislativní opora
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Vyhláška 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraněVyhláška 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvaZákon 133/1985 Sb. o požární ochraněZákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonůZákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

§ 21a

(1)

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací

a)

organizuje přípravu obce na krizové situace,

b)

poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,

c)

vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,

d)

vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,

e)

se podílí na zajištění veřejného pořádku,

f)

plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení.

(2)

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

§ 31 (úryvek)

Fyzické osoby

(1)

Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

Naši partneři