Sexuální zneužívání dětí

Sexuální zneužívání dětí

Co by měli vědět dospělí o sexuálním zneužívání?

Co by měly vědět děti o sexuálním zneužívání?

Cybergrooming

Cyber grooming - jednání manipulátora (groomera), které má v oběti - dítěti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce, jejímž cílem je pohlavní zneužití nebo fyzické napadení oběti, dítěti může hrozit zneužití pro výrobu dětské pornografie.

Chování zneužívaného dítěte

Psychické následky po traumatu

Syndrom dětského přizpůsobení pohlavnímu zneužítí

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík