Co by měli vědět dospělí o sexuálním zneužívání?

Dospělí vždy sledují jen svůj prospěch a své sexuální uspokojení, když se jejich sexuálním partnerem stane dítě. Využívají dětské důvěřivosti a závislosti. Jedná se o vztah moci a podřízenosti.

Sexuální kontakt s dítětem se snaží dospělý utajit. K tomu nutí i dítě, protože ví, že by byl ve své sexuální aktivitě omezován. Náš právní řád nedovoluje sexuální kontakt s osobou mladší 15 let, v případě incestu – například mezi dcerou a otcem – sexuální aktivity vůbec.

Jen výjimečně je dítě zneužito cizím člověkem. Většinou se tak stane, je-li ponecháno bez dozoru, zůstává-li večer dlouho venku, je-li příliš důvěřivé k cizím lidem apod. Na tyto situace můžeme dítě připravit a učit ho, jak se chránit, aby ke zneužití nedošlo. Většinou jsou děti zneužívány dospělými, kteří dítě dobře znají a dítě k nim má důvěru. Bývají to rodiče, nevlastní rodiče, starší sourozenci, příbuzní, známí, učitelé, vedoucí nejrůznějších zájmových kroužků či dětských táborů. V těchto případech učíme děti znát dobré a špatné dotyky, dobrá a špatná tajemství. Dodáváme jim odvahu říci ne, kdyby se jich někdo chtěl nevhodným způsobem dotýkat či jinak ubližovat.

Dospělí by měli vědět, že sexuální zneužívání není jen pohlavní styk s dítětem. Měli by vědět, že sexuálně bývají zneužívána nejen děvčata, ale i chlapci, a že těmi, kdo zneužívají, nejsou výhradně muži, ale zneužívat mohou i ženy.

Jedná se o celou škálu sexuálního chování. Mezi formy, kterým říkáme bezkontaktní, řadíme slovní obtěžování, exhibicionismus, expozici pornografických filmů, časopisů nebo fotografií, voyerismus nebo masturbaci před dítětem. Kontaktní sexuální chování představuje dotýkání se či mazlení se s dětským tělem – oblečeným nebo nahým – rukou, nejrůznějšími předměty či genitáliemi, nucení dítěte, aby se dotýkalo podobným způsobem těla dospělého, pronikání do pochvy či konečníku dítěte prsty či předměty, pohlavní styk, anální či orální sex.


Které děti jsou nejohroženější?

 • Děti mladších věkových skupin.

 • Děti emočně deprivované, v rodině opomíjené, děti, jejichž rodiče jsou násilní vůči sobě i dětem.

 • Děti, které jsou fyzicky či psychicky handicapované.

 • Děti, jejichž matka je často delší dobu mimo domov.

 • Děti, jejichž matka má dalšího partnera.

 • Děti, jejichž rodiče pijí alkohol a zneužívají drogy.

 • Děti žijící s psychotickým rodičem.

 • Děti, kteří nevědí, že jejich tělo patří jen jim a nikdo, tedy ani rodič, na ně nemá právo sahat.

Co byste měli udělat, pokud zjistíte, že vaše dítě bylo sexuálně zneužité?

 • Sdělení dítěte přijměte pokud možno v klidu a věřte mu.

 • Dítě musí cítit, že jste na jeho straně a to, co se stalo, není jeho vina.

 • Postarejte se, aby ten, kdo dítěti ublížil, již k němu neměl přístup.

 • Poraďte se s odborníky, jaké nezbytné kroky je třeba učinit.

Dospělí by měli vědět, že sexuální zneužívání není jen pohlavní styk s dítětem. Měli by vědět, že sexuálně bývají zneužívána nejen děvčata, ale i chlapci, a že těmi, kdo zneužívají nejsou výhradně muži, ale zneužívat mohou i ženy.

Jak děti chránit před sexuálním zneužíváním?

 • Dávejte dítěti potřebné informace o jeho těle a sexuálním chování.

 • Vysvětlete dítěti nebezpečí sexuálního zneužívání.

 • Nenechávejte zejména mladší děti bez dozoru.

 • Vytvořte v rodině atmosféru důvěry a vzájemného respektu.

 • Buďte dítěti oporou a veďte ho k tomu, aby vám samo svěřovalo, co prožilo.

 • Řádně si prověřte osobu, které svěřujete dítě na hlídání.

 • Naslouchejte svému dítěti, když vám chce něco sdělit.Ještě něco o organizovaném zneužívání!

Jedná se o komercializovanou formu sexuálního zneužívání, kdy jsou děti využívány k dětské prostituci a pornografii. Rodičům by nemělo unikat, že se jejich potomci často dlouho do noci zdržují mimo domov, popřípadě že chtějí často přespávat u kamarádů. V těchto případech doporučujeme zkontrolovat, kam dítě chodí a s kým tráví volný čas. Nápadné jsou také nákladné dárky či větší částky peněz. Je jen na rodičích, aby o svých dětech věděli co možná nejvíce a včas si všimli výrazných změn v jejich chování, které jsou dalším signálem, že se s dítětem něco děje.

 

Přečteno 2891x
Hodnocení:
Autor, zdroj: http://www.detskaprava.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík