Cybergrooming

Všechna virtuální přátelství nekončí ?happy endem?. Chraňte si své soukromí i na internetu!!!!

Cyber grooming - jednání manipulátora (groomera), které má v oběti - dítěti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní  schůzce, jejímž cílem je pohlavní zneužití nebo  fyzické napadení oběti, dítěti může hrozit zneužití pro výrobu dětské pornografie.

Grooming v širším slova smyslu označuje více druhů manipulativního chování (terorismus apod.).
Cyber grooming je vázán na veřejný chat (65 %) či messengery (25 %)
Cybergrooming  je  druhem psychické manipulace realizované prostřednictvím internet, mobilních telefonů a dalších souvisejících technologií. Psychická manipulace v rámci cyber grooming probíhá obvykle dělší dobu ? od  měsíců až po dlouhá léta. 

Termín KYBERGROOMING označuje chování uživatelů internetu (predátorů, kybaergroomerů), které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem může být sexuální zneužití, fyzické násilí, zneužití pro pornografii nebo k prostituci.

Světové statistiky uvádí, že každé páté  dítě v USA, které pravidelně chatuje, je kontaktováno groomerem. A jen čtvrtina z nich  oznámila  tento fakt dospělým  (rodičům, učiteli). Existují celosvětové sítě groomerů, kteří navzájem spolupracují, kdy například  groomer v USA odlákal oběť až do Evropy prostřednictvím spolupracující sítě, která zajistila falešné doklady, finance i transport. Kybergrooming je druhem psychické manipulace realizované prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších ICT technologií. Často vázán na synchronní a asynchronní komunikační platformy ? chat, seznamky, Skype, Facebook, Twitter, MySpace, Bebo, často inzertní portály s nabídkami výdělku, kariéry, modelingu, herní portály?

Oběti:

 • Děti ve věku 11 ? 17 let
 • Častější dívky
 • Děti s nízkou sebeúctou, sebedůvěrou
 • Děti s emocionálními problémy, oběti v nouzi
 • Děti naivní a přehnaně důvěřivé
 • Adolescenti/teenageři

Útočníci

 • Heterogenní skupina ( různé IQ, postavení?)
 • Oběť predátora zná a je na něm závislá (známý rodiny)
 • Osoby již trestané i netrestané
 • Osoby s patologickým zájmem o děti
 • Osoby, které neumí komunikovat s dospělými
 • Sítě predátorů často  shromažďují osobní profily oběti do databází, které pak využívají ostatní členové sítě

Etapy manipulace

 1. Příprava na kontakt  - (vytvoření falešné identity,  vzbuzení důvěry, podání např. inzerátu apod. ) 
  • Falešná identita -  falešné jméno, příjmení, věk, fotografie(manipulátoři jsou většinou starší?, identita útočníka může existovat v několika základních formách) statickou identitu ? útočník  vytvoří jednu falešnou identitu, prostřednictvím které oslovuje oběti ? např. Facebook.
  • Dynamickou identitu si  svou identitu upravuje podle potřeby, může vystupovat pod několika přezdívkami, přizpůsobuje věk, pohlaví, údaje o sobě dle potřeby, komunikuje s více oběťmi- když oběť zaznamená rozpory v údajích , může se jednat o kybergroomerem.
  • Pod falešnou  autoritou někteří útočníci vystupují pod jménem firem, jako jednatelé, užívají autority ?firmy ? (inzerát:Ahoj kamarádi, máte rádi počítače? Rádi brouzdáte po internetu? Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte atraktivní ceny. Stačí, když nám zašlete jméno, příjmení?.budete brzo vylosování, čeká vás výhra, když vyplníte náš dotazník apod.
 2. Kontakt s obětí, navázání a prohlubování vztahu
  • Mirroring - efekt zrcadlení se odráží v chování predátora, aby prolomil zábrany, chová se jako zrcadlový obraz ? oběť je osamělá, ?on? také, oběť se necítí dobře, ani ?on? se necítí dobře, společné zájmy, názory  apod.
   Kybergroomer (predátor) má snahu získat co nejvíce osobních informací o oběti,  profiluje oběť na základě získaných informací od samé oběti nebo z internetu pomocí vyhledavačů .
  • Vábení a uplácení oběti má podobu  podplácení dárky či službami jako jsou peníze, mobilní telefon a kredit, drahé hračky,  drahé oblečení, počítačové hry a technika , (mp3?) apod.
  • Snižování zábran dětí a mládeže zaváděním sexuálního obsahu do konverzace, nevinné povídání o lidské sexualitě, sexuálním životě rodičů se snaží kybergroomer často vede k získání intimních fotografií nebo jiného  diskriminujících materiálu, který může vést ke  zneužití a vydírání.
  • Snahy o izolaci oběti od okolí  se projevují často v navázání a prohlubování vztahu , budování    kamarádského vztahu za využití  verbálních  projevů  typu : rodiče ti nerozumí, já ano, mně se    můžeš svěřit se svými problémy?  neříkej o tom ostatním dětem, žárlily by?  neříkej o tom mamince...kdybys jí to řekl/a, nenáviděla by tě?
 3. Příprava na osobní schůzku
  • Může být provázena  vyhrožováním   nebo vydíráním oběti,  neboť má možná útočník diskriminující materiály 
   Útočník může využít techniku překovávání věkového rozdílu mezi útočníkem a obětí, neboť se své oběti představoval pod falešnou identitou (např. (útočník , který se vydával za nezletilého pak usiluje o schůzku, na kterou ?přijde jeho bratr? , jemu otec zakázal internet, bude za něj komunikovat starší bratr  nebo starší  kamarád)
  • Vyhrožování a vydírání oběti  směřuje k osobní schůzce, pokračující manipulaci až po útok na oběť.
 4. Osobní  kontakt
  • Osobní schůzka  je ústředním cílem snah kybergoomera  a logickým zakončením předcházejících etap, směřuje k útoku na oběť,  případné sexuální obtěžování nebo  zneužití dítěte, může následovat  pokračující patologická manipulace oběti ?pokračující manipulace ? první schůzka může být nevinná (útočník si ověřuje informace o oběti, může prohloubit vztah k oběti dalším dárkem?)
  • Vyhrožováním a vydíráním  oběti  (v případě, že má útočník dostatek intimních informací o oběti) se může kybergroomer pokoušet o další  setkání ,pokud je odmítnut, vyhrožuje zveřejněním kompromitujících materiálů ?..)
  • K útoku na oběť může dojít až po několika schůzkách, pokud má útočník dostatek účinných nástrojů pro manipulaci, může donutit oběť k opakovaným schůzkám.

Charakteristické chování cyber groomera

 • Cyber groomer je neobyčejně trpělivý
 • komunikuje se svou obětí i několik měsíců, někdy i přes rok, než se odhodlá zjednat si schůzku ve skutečném světě
 • tváří se neobyčejně přátelsky 
 • enormně se zajímá o rozvíjení vzájemného vztahu s vámi 
 • bude chtít váš vztah udržet z větší části, pokud ne celý, v tajnosti 
 • bude hovořit o láskyplném vztahu 
 • bude hovořit o tom, že tento vztah bude pokračovat, jakmile se v reálném světě potkáte 
 • často se bude v konverzaci s vámi bavit o významu skutečné lásky 
 • do konverzace vkládá i témata sexuální povahy 
 • často žádá o fotografie 
 • vyžaduje cyber sex s použitím web kamery (vazba na dětskou pornografii) apod.

Jak se bránit před cyber groomingem ? Ne všechny virtuální přátelství končí šťastně! 

 • Chraňte si své soukromí i na internetu
 • Přemýšlejte o online přátelích --------- znáte všechny?
 • Nenechte se oklamat sliby virtuálních útočníků (mohou lhát)
 • Všímejte si nesrovnalostí v komunikaci s kyberútočníkem
 • Uvědomte si, proč  by někdo chtěl za každou cenu udržet v tajnosti internetový vztah nebo obsah komunikace
 • Vytyčte si osobní hranice s ohledem na sex
 • Ve virtuálním prostředí nikomu nesdělujte osobní údaje
 • Nikdy nechoďte na schůzku, aniž by o tom nevěděli rodiče
 • Dejte si pozor na to, s kým se bavíte a o čem

Desatero obrany pro žáky

 1. Důkladně přemýšlejte o ?online přátelstvích? a konkrétně o těch, která se zdají být až moc perfektní na to, aby byla opravdová.
 2. Vždy si ukládejte kopie vašich rozhovorů a znovu čtěte staré rozhovory, abyste mohli rozpoznat jakékoliv nesrovnalosti v příběhu, který vám váš online přítel vyprávěl, např. změnu svého věku nebo dalších údajů.
 3. Zvažte, proč po vás může někdo chtít, abyste udrželi vztah v tajnosti, nebo proč klade důraz a ptá se vás na otázky mimořádně osobního charakteru.
 4. Buďte zdrženliví, když se v konverzaci vyskytnou otázky sexuální povahy, a nebojte se říct NE cyber sexu.
 5. Nenechte se oklamat sliby naplňujícího, milujícího vztahu. 
 6. Pamatujte si, že je vždy lepší neposkytovat své osobní informace lidem, které jste zrovna potkali v online prostředí, na chatu, při užívání ICQ, Skype apod. 
 7. Online přátelství jsou nejlepší, když zůstanou online. Je naprosto v pořádku odmítnout osobní setkání tváří v tvář. 
 8. Dobře si rozmyslete, jestli se necháte zlákat sliby a uvěříte tvrzením o úžasném vztahu a silném sexuálním opojení. Zvažte, zda nehledáte lásku na špatném místě.
 9. Sami si vytyčte své osobní hranice s ohledem na rozhovory o sexu a věřte svým rozhodnutím. 
 10. Online přátelé by měli zůstat online přáteli.

Rady pro rodiče

 • Komunikujte se svými dětmi o tom, co dělají na internetu   děti když sedí doma u počítače, nemusí být vždy v bezpečí
 • Počítač dítěte nechejte na veřejně dostupném místě   pokoj, obývák
 • Vysvětlete dětem, jaká rizika může internet představovat
 • Nezakazujte dětem internet doma, může si najít jinou cestu, jak se k němu dostat u kamarádů, ve škole, přes mobilní telefon
 • Netrestejte děti zákazem užití internetu, pokud se dostanou do problémů s kyberšikanou, kybergroominkem
 • Počítetejte s tím, že groomer zná nejtajnější tajemství dítěte, dítě netuší, jak mocnou zbraň útočníkovi poskytlo 
 • V případech, kdy děti začnou lhát o tom, jak a s kým tráví svůj volný čas,  přestanou se svěřovat se svými problémy,  ověřte, zda svoji důvěru dávají komu a kdo to je , mnohdy děti důvěřují groomerovi, který se pro ně stává důvěrníkem a exkluzivním přítelem, byť neznámým.
 • Kromě technickým možností (možnost nahlásit poteciální grooming pomocí speciálních služeb integrovaných do chatu) či hlídáním diskusních fór moderátory je nejlepší obranou prevence - informování dětí i dospělých  o možném nebezpečí.

Kdo poradí ?
Pomoc online(Internet Helpline)  / www.pomoconline.cz /  +420 116111 /  +420 800155155 / pomoc@linkabezpeci.cz
Policie ČR   / www.policie.cz      /  158
E-Bezpečí     / www.e-bezpeci.cz     /     www.napisnam.cz
Úřad na ochranu osobních údajů     /   www.lioou.cz     / +420 234 665 212
Bílý kruh bezpečí    / www.bkb.cz     / +420 257 317 110
Národní centrum bezpečnějšího internetu    / www.saferinternet.cz

Případy:

 • 2005 ? 2007 usvědčený deviant  předstíral, že vybírá děti z dětských domovů do soutěže Dítě VIP. Osobní údaje a fotografie, které od zájemců získal, použil k vydírání, znásilnil a zneužil 230 chlapců
 • 2003 ? používal k seznamování s dívkami chatu, jedné dívce bylo 11 let, postupně ji manipuloval, až se stala  na něm citově závislá. Krátce po 13tém roce ji začal sexuálně obtěžovat, i její kamarádky, dvě dívky zneužil, na 11 sexuálně zaútočil
 • 2003  muž vystupoval na internetu pod falešnou identitou 15letého chlapce, sympatie dívek získával tvrzením, že má rakovinu, některým posílal své nahé fotky, jiné nutil, aby se kvůli němu také vyfotily nahé, nebo se před ním obnažovaly. Jednu z dívek se pokusil znásilnit ve svém autě
 • 2009 sexuální deviant předstíral, že je mu 19 let, vylákal na osobní schůzku dívku, kterou znásilnil a zavraždil , na Facebooku měl 3 000 virtuálních přátel ve věku 13 ? 31 let. Informace o nich získával pomocí různých dotazníků , od některých získal i  citlivé fotografie

Zdroje a odkazy
Rizika virtuální komunikace   (příručka pro učitele) Kamil Kopecký, Veronika Krejčí , Pedagogická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, centrum prevence rizikové virtuální komunikace , Projekt E-Nebezpečí pro učitele  www.e-nebezpečí.cz , Projekt E-bezpečí www.e-bezpečí.cz,  kybergroominkg www.kybergroominkg.cz , kyberstalking  www.kyberstalking.cz  , sexting  www.sexting.cz  , Bílý kruh bezpečí   www.bkb.cz
zpracovala: por.PhDr.Papežová Zdeňka

Přečteno 1981x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík