Psychické následky po traumatu

Traumatické zážitky z týrání a zanedbávání v dětství, pokud nejsou včas řešeny, mívají velmi špatný psychologický dopad po celý život člověka. Většinou se to projevuje obtížným zvládáním stresu, narušení důvěry v mezilidských vztazích nebo narušeným vnímání světa. Může dojít i k takovému narušení psychiky člověka, že začne docházet k sebedestruktivnímu chování.

Posttraumatická stresová porucha vzniká u disponovaných osob po ohrožující události. Projevuje se těmito typickými aspekty:

  • dlouhodobou reakcí na traumatickou událost
  • rozpomínáním na traumata ve formě myšlenek, snů a představ

  • podrážděností, návaly hněvu

  • obtížemi s koncentracíAť již je obětí malé dítě či dospělá osoba (výjimkou nejsou ani muži) mohou se následky zneužívání projevit v sexuální oblasti formou:

  • nízkého sebehodnocení až nenávisti k vlastnímu tělu

  • odporem k sexuálnímu styku, ale i k tělesné blízkosti mužů nebo žen

  • sebepoškozováním, včetně sebevraždyČasto se paradoxně u těchto obětí pozoruje sexuální násilí:

  • promiskuitní chování nebo prostituce

  • sexuálně agresivní chování

Při jakémkoli podezření ze sexuálního obtěžování nebo zneužívání je nutné obrátit se na odborníka, aby se situace okamžitě řešila a snížila se pravděpodobnost vzniku následných problémů.


 

Přečteno 8981x
Hodnocení:
Autor, zdroj: http://www.sex-centrum.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík