Jak postupovat ve vztahu ke škole?

Zjistíte-li, že vaše dítě je ve škole šikanováno (a potvrdí vám to i jiné zdroje), pak navštivte školu. Do školy jděte oba rodiče nebo s někým nestranným, kdo může celou situaci posoudit bez předsudků a může vás podpořit. Každý má právo vzít si k úřednímu jednání další osobu. Situaci můžete řešit nejprve s třídním učitelem nebo rovnou s ředitelem školy, záleží jak závažná situace nastala. Informace, které sdělíte učiteli nebo řediteli školy musí zůstat jen mezi vámi, aby nedošlo k pochybení v řešení vzniklého problému. Zjistěte, zda je škola schopna poskytnout kvalifikovanou odbornou pomoc. Odkaz na dosažené pedagogické vzdělání je nedostačující. V této fázi mohou nastat tyto momenty:

 • škola hraje poctivou hru a přizná, že nemá odborné zkušenosti. Je to čestné, poctivé, ale nic to neřeší. Domluvte se, že do určitého termínu společně najdete odborníka a stanovte, jak budete dál postupovat. Nepřipouštějte žádné neodborné zásahy, vlastní iniciativu některého z pedagogů, ani vy se o takové zásahy nepokoušejte. Vyžadujte zvýšený dozor. Zvažte, zda by pomohlo přeřazení do jiné třídy (pozor – má to řadu úskalí, není to zaručené řešení). Zajistěte dítěti doprovod do i ze školy.

 • škola spolupracuje s odborníkem, případně má odborně připraveného pedagoga. Domluvte proto s ním a třídním učitelem další postup, stanovte způsob vzájemné informovanosti.

 • škola nebude o řešení jevit zájem, bude vám sděleno, že problém zvládne, že se to vyřeší, ale nepřesvědčí vás o tom. Může se stát, že problém bude zlehčován, může dojít i k obviňování vašeho dítěte. V takovém případě odmítněte neodborný zásah, podle závažnosti rozhodněte, zda za těchto podmínek pošlete dítě do školy. Informujte příslušného inspektora, či pracovníka školského úřadu a požadujte odborný zásah a poskytnutí odborné pomoci. Trvejte na tom, že chcete být informováni o všech krocích, které budou v tomto případě dělány.

Při jednání ve škole věnujte pozornost tomu, jak škola bude postupovat při vyšetřování. Při této fázi řešení šikany dochází nejčastěji k těmto chybám:

 • společně je vyšetřován agresor i oběť

 • vyšetřování je prováděno ve skupině, ve třídě

 • vyšetřování nemá promyšlenou taktiku a strategii, postupuje nahodile

 • pedagogové nevědomky chrání agresora, nepřipouští, že on by mohl šikanovat

 • výpovědi oběti jsou bezdůvodně zlehčovány ve snaze šikanu zakrýt

 • pedagog se snaží „objektivně" rozdělit vinu mezi agresora a oběť

 • výpovědi zmanipulovaných svědků nejsou konfrontovány

 • agresoři jsou včas informováni, mají dost času na přípravu své výpovědi i ovlivnění svědků a často i oběti

 • postup vyšetřujícího je natolik nevhodný, že oběť odmítne vypovídat

 • vyšetřování je vedeno tak neobratně, že ostatní žáci odmítnou vypovídat, či vědomě lžou ze strachu, aby se nestali i oni obětí.

Nepodezírejte předem školu z nekalých úmyslů, či nesprávného postupu, mohli byste poškodit další postup řešení šikany. Žádejte však veškeré informace, chtějte být informováni o všem, co škola v tomto směru podniká.

 
více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík