Minitest

Obávaná šikana na školách


Agresor či oběť? 

Tyto dva póly jednoho problému se výrazně liší. Zkuste si udělat náš minitest. Nevyhýbejte se žádné odpovědi a buďte k sobě i k svému dítěti spravedliví. Neplatí, že obětí se stávají jen některé děti. Naopak, obětí se může stát každé dítě, normálně vyvinuté, klidné, přemýšlivé, snaživé, fyzicky přiměřeně vyspělé. Stejně tak neomlouvejte a nepřehlížejte projevy, které mohou vést k tomu, že se z vašeho dítěte stane agresor. Uvedené znaky nechápejte tak, že se jejich nositel automaticky stane agresorem nebo obětí. Jsou však významným signálem, který při vhodných podmínkách a odpovídající situaci, může dostat vaše dítě do role agresora nebo oběti.

Agresor

a) dítě (ano - ne)

 • je zlomyslné

 • je impulsivní, nepřiměřeně podrážděné

 • často je náladové

 • bývá nevraživé, sprosté

 • časté jsou u něho projevy zuřivosti, vzteku

 • vyžaduje obdiv, chce být středem pozornosti

 • má velikášské tendence

 • doma i ve škole má časté kázeňské problémy

 • je závistivé

 • těžko se přizpůsobuje

 • nerado přijímá společenské normy

 • je hrubé, surové

 • má sklony bezdůvodně ničit věci

 • je u něj narušen vztah k autoritě

 • dává často najevo svou sílu, fyzickou i psychickou převahu

 • mezi dětmi se bezohledně prosazuje

 • rád zdůrazňuje své přednosti

 • touží být mocné

 • rádo ovládá druhé, často poroučí

 • rádo veřejně ponižuje druhé

 • je kruté ke zvířatům

 • je kruté k jiným dětem

 • často vyvolává rvačky

 • má sklony okrádat mladší a slabší

 • vyhledává činnosti spojené s rizikem

 • zapojuje se do skupin, kde vládne násilí a jsou častější sklony k trestné činnosti

 • dělá rádo věci, které druhým vadí

 • rádo vyhledává v televizi a filmu násilí

 • toto násilí prožívá se zaujetím

 • má pocit uspokojení v situaci, kdy vidí utrpení druhého

 • těžko vyjadřuje své city

 • těžko se vžívá do pocitů druhých

 • na kritiku reaguje nepřiměřeně

 • má sklony násilně řešit konflikty

 • fyzicky napadá druhé i když nejde o sebeobranu

 • omezuje druhé v jejich projevech a jednání

 • využívá druhých pro své cíle

b) rodina (ano - ne)

 • projevuje se ve vaší rodině agresivita, brutalita

 • je vůči dítěti uplatňován náročný přístup (vojenský dril, bez potřebné míry lásky)

 • prosazují dospělí členové rodiny svoji moc autoritativně

 • projevují se v rodině sadistické tendence

 • je dítě v rodině často fyzicky napadáno některým členem rodiny (otcem, matkou, sourozenci, nevlastním otcem apod.)

 • dochází ve vaší rodině k fyzickému násilí (např. mezi rodiči)

 • dítě je v rodině ponižováno

 • je některým členem rodiny nenáviděno pro jeho zdravotní postižení, tělesný handicap apod.

 • používáte často tělesné tresty

 • používáte často nadávky

 • ponižujete a zesměšňujete dítě

 • zacházíte krutě s dítětem

 • dochází často ke konfliktům mezi otcem a dítětem, které končí fyzickým potrestáním

 • otec omezuje autonomii dítěte

 • otec je k dítěti odměřený, bez potřebné dávky citu a lásky

 • matka často používá fyzické tresty

 • dává v rodině někdo najevo zklamání z narození dítěte.

Pokud jste byli k sobě, k dítěti i situaci v rodině spravedliví, pak jste si vytvořili určitý obrázek toho, zda se vaše dítě může či nemůže stát agresorem. Pokud v odpovědích převažuje ANO, pak byste neměli otálet a pokusit se změnit vše, co se změnit dá. Jistě vám i v tomto případě mohou pomoci odborníci ve Středisku výchovné péče či v Pedagogicko-psychologické poradně. Na závěr této části jedna rada. Dokážete-li zastavit agresi v dětském věku, máte naději, že snížíte nebo zastavíte riziko kriminalizace v dospělosti. Bude-li tomu naopak, dítě zjistí, že krutost se vyplácí, a je-li nepotrestána, brutalita a agresivita dítěte poroste.

Oběť - týrané dítě (ano - ne)

 • dítě dává najevo své přednosti výrazně, často i nevhodně

 • viditelně zvýrazňuje svůj vřelý vztah k některému učiteli

 • odlišuje se výrazně od třídy svou inteligencí (kladně i záporně)

 • výrazně se odlišuje svými projevy

 • snaží se vetřít do přízně silnějších

 • obléká se jinak než ostatní

 • je výrazně obézní

 • je tělesně slabé, má malou fyzickou sílu

 • je tělesně neobratné

 • má tělesný handicap nebo vzhledovou vadu

 • těžko snáší fyzický střet

 • není schopno se ubránit před případným napadením

 • má obavy z měření sil

 • vyhýbá se tvrdším sportům (hokej, kopaná apod.)

 • podceňuje své schopnosti, výkony

 • je nešikovné

 • nedokáže se vzepřít ústrkům

 • nedokáže přijmout běžné škádlení či postrkování

 • je viditelně bojácné

 • je plaché

 • je výrazně citlivé

 • mezi vrstevníky se projevuje nevýrazně

 • těžko se prosazuje

 • těžko navazuje kontakt s vrstevníky

 • nemá kamarády, je osamělé

 • má nízké sebevědomí

 • je zamlklé, neprůbojné

 • nesnáší posměch

 • často pociťuje zahanbení

 • není schopné vzbudit sympatie dětí i dospělých

 • nedokáže poskytnout citovou odezvu

 • je příliš sebekritické

 • snadno propadne panice a malomyslnosti

 • se svými pocity se těžko svěřuje i svým rodičům

Převažuje u vašeho dítěte ANO nebo NE? V případě, že převažuje ANO, je nutné vyhledat pomoc, protože sami situaci asi těžko zvládnete. Nečekejte a začněte, dokud je čas. Šikana se v prvních stádiích většinou těžko pozná, ale stopy, které zanechá na dítěti, bývají hluboké a často i trvalé. Změnit zjištěný stav v případě převažujících ANO je nutné v zájmu vašeho dítěte. Obraťte se proto na Pedagogicko-psychologickou poradnu, pomohou vám i pracovníci Střediska výchovné péče.

 
více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík

ERMAK 25

Cena: 125.65 EUR