Psychické týrání

Psychické týrání zahrnuje chování, které má vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování. Může mít formu slovních útoků na sebevědomí dítěte, opakovaného ponižování dítěte, jeho odmítání či zavrhování.

(definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992)

Psychické týrání

Psychické týraní patří mezi nejrozšířenější druhy týrání, zároveň je nejhůře rozpoznatelné.
Také tuto formu týrání obsahuje složku aktivní a pasivní. Aktivní spočívá v cíleném, záměrném a účelovém jednání. Pasivní složkou je naopak absence něčeho, co by se dítěti správně mělo dít. Konečným důsledkem pak může být psychická deprivace.

Psychické týrání :

  • snižování sebevědomí dítěte slovní formou ( nadávky, často vulgární )

  • opakované ponižování dítěte

  • zavrhovaní dítěte

  • vystavování dítěte stresovým situacím při řešení domácích konfliktům

  • násilná izolace dítěte

  • citové vydírání dítěte

  • podrývání sebedůvěry a sebevědomí dítěte opakovaným urážením a podceňováním

  • kladení nerealistických nároků na dítě

  • nedostatečný zájem o dítě z důvodu vysoké zaměstnanosti rodičů

 

Přečteno 21418x
Hodnocení:
Autor, zdroj: http://www.tyrane-deti.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík