Změny v chování týraného dítěte

 • nezájem o dění kolem

 • zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými

 • úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních dospělých osob

 • vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám

 • agresivní napadání a šikanování vrstevníků

 • zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty

 • potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole

 • váhání s odchodem domů po vyučování

 • neomluvené absence ve škole

 • odmítání jídla nebo přejídání se

 • sebepoškozování

 • útěky z domova

 

 

Přečteno 3125x
Hodnocení:
Autor, zdroj: http://www.tyrane-deti.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík