Nebezpečná místa na horách

Některá místa jsou za bouřky zvláště nebezpečná, je proto nezbytně nutné se jim vyhýbat.

Jsou to především:

 • nebezpečné je pohybovat se v blízkosti vleků a lanovek
 • nebezpečné jsou vyvýšené objekty jako samostatně stojící stromy
 • nebezpečné jsou výrazné skalní bloky, vyvýšeniny hřebenů a vrcholy hor

   
 • nebezpečné jsou však nejen objekty špičaté, ale i oblé a málo výrazné
   

   
 • zásah v okruhu do 15m od vyvýšeniny je asi 10x pravděpodobnější než ve vzdálenosti 100m
   

   
 • velmi nebezpečné jsou také zajištěné cesty, které svými žebříky, drátěnými lany, řetězy a kramlemi slouží jako ohromný bleskosvod

   
 • stany netvoří žádnou ochranu a v některých případech mohou být zasaženy s větší pravděpodobností než např. člověk ležící mimo stan

   
 • těsné skalní výklenky jsou nebezpečné, protože člověk, který se zde ukrývá, tvoří propojení mezi horním a spodním okrajem výklenku
   

   
  • ze stejného důvodu jsou nebezpečné i vstupní otvory jeskyní a okna nebo dveře chat
 • protože blesk si hledá cestu s nejmenším elektrickým odporem, jsou také nebezpečná místa se silně podmáčenou půdou a místa s podzemní vodou
   

   
  • protože se takováto místa těžko lokalizují, vyhýbejte se sníženým místům v sedlech nebo na loukách jsou-li podmáčena, snažte se vyhledat suchá místa
  • na podmáčená místa může také upozornit výskyt bujnější vegetace
  • vyhýbejte se i vlhkým žlabům a korytům
 • velmi nebezpečné je pobývat v blízkosti vysokých předmětů, které nejsou zajištěny bleskosvodem
 • pobyt ve vzdálenosti menší než dva metry od takového předmětu je nebezpečnější než stát v otevřeném terénu
 • potenciálně nebezpečné jsou také blízko stojící stožáry vysokého napětí.
Přečteno 3895x
Hodnocení:
Autor, zdroj: Ing. Jiří Hrbáček, http://www.alpy.net
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík