Drop In

Nadace Drop In zajišťuje systém komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky, který by co nejlépe vyhověl potřebám cílové skupiny. Nadace realizuje projekty jako jsou : terénní práce s uživateli psychotropních látek; ambulantní péče o uživatele návykových látek; nízkoprahové substituční centrum; centrum pro rodinu slouží matkám a rodičům ohroženým drogami, těhotným uživatelkám drog; centrum následné péče poskytující poradenství a psychoterapii jak bývalým uživatelům drog, tak rodičům a partnerům osob, které návykové látky užívají; práce s uživateli tanečních drog a testování tablet "Extasy".

Adresa :

Karolíny Světlé 18

110 00 Praha 1

tel.: 22 222 11 24

konzultační telefonní linky : 602 317 173 PhDr. I. Douda

                                        602 317 174 MuDr. J. Presl

e-mail : stredisko@dropin.cz

www.dropin.cz

 

Nonstop linka pomoci 22 222 11 24

Přečteno 3708x
Hodnocení:
Autor, zdroj: www.dropin.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík