Prev - Centrum

Prev-Centrum, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1997 poskytuje služby v oblasti prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. V současné době provozuje Prev-Centrum tři druhy programů: 

  • Ambulantní léčbu (poradenství a ambulantní léčba, substituční program s psychosociální složkou, následná péče po závislosti, Rodinná terapie, Rodinné poradenství, Vzdělávací aktivity)
  • Programy primární prevence (čtyřletý program pro žáky 6. – 9. Ročníků ZŠ zaměřené na prevenci rizikového chování, Interaktivní semináře pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol, Návazná spolupráce se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogy)
  • Nízkoprahové služby (klub Suterén nabízí dětem a mladým lidem starším 12ti let bezpečný prostor pro trávení volného času a zároveň pomoc a podporu při zvládáních obtížných životních událostí. Nabídku klubu doplňují zátěžové programy v přírodě a jednodenní mimoklubové aktivity.)

Více na www.prevcentrum.cz

Kontakty:
Prev-Centrum, z.ú.
Vedoucí programů primární prevence: Mgr. Petra Rothbarthová
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 335
GSM: 776 619 505
e-mail:prevence@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz

Prev-Centrum, z.ú. - Ambulantní léčba
Vedoucí programu:  Mgr. Alexandra Roubalová
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
GSM: 777 161 138
e-mail: poradna@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz 
 
Prev-Centrum, z.ú. - Nízkoprahové služby
Vedoucí programu: Bc. Anna Franková
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 334
Fax: 233 355 459
GSM: 775 161 159
e-mail: nzdm@prevcentrum.cz 
www.prevcentrum.cz 
 
více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík