Armáda spásy v České republice

3.11.2009

Armáda spásy v České republice

Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha
Michael Stannett

www.armadaspasy.cz
ustredi@armadaspasy.cz

právní forma: občanské sdružení

Azylové domy 

název a adresa zařízení
Centrum sociálních služeb Armády spásy
Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
kontaktní údaje
Ing. Pavol Krištof
353 569 267
www.armadaspasy.cz
ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org
forma služby
pobytová
časový rozsah poskytování služby
nepřetržitě
kapacita
18 lůžek

 
cílová skupina:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
věková struktura:
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: Karlovarský kraj
 
Nízkoprahová denní centra
 
název a adresa zařízení
Centrum sociálních služeb Armády spásy
Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
kontaktní údaje
Ing. Pavol Krištof
353 569 267
www.armadaspasy.cz
ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org
forma služby
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby
po – ne 9:00 – 16:00
kapacita
30 klientů
 
cílová skupina:
 • osoby bez přístřeší
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 
věková struktura:
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: Karlovarský kraj
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 
název a adresa zařízení
Komunitní centrum Armády spásy
Jugoslávská 1274/16, 360 01 Karlovy Vary
Detaš. pracoviště Nízkoprahový klub pro 15 – 26 let
Východní 682/20, 360 01 Karlovy Vary
kontaktní údaje
Petra Krištofová
353 225 861
www.armadaspasy.cz
kcjugoslavska_karlovyvary@armadaspasy.cz
forma služby
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby
Jugoslávská 16:
po, st, čt 12:00 – 15:00
út, pá 12:00 – 17:00
Východní 20:
po – čt 14:00 – 18:00
kapacita
ambulantní: 15 klientů
terénní: 15 klientů
 
cílová skupina:
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
věková struktura:
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
územní rozsah poskytované služby: Karlovy Vary a okolí
 

Noclehárny
 
název a adresa zařízení
Centrum sociálních služeb Armády spásy
Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
kontaktní údaje
Ing. Pavol Krištof
353 569 267
www.armadaspasy.cz
ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org
forma služby
ambulantní
časový rozsah poskytování služby
po – ne od 18:00 do 8:00 následujícího dne
kapacita
18 lůžek
 
cílová skupina:
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
věková struktura:
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: Karlovarský kraj
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 
název a adresa zařízení
Komunitní centrum Armády spásy
Jugoslávská 1274/16, 360 01 Karlovy Vary
kontaktní údaje
Petra Krištofová
353 225 861
www.armadaspasy.cz
kcjugoslavska_karlovyvary@armadaspasy.cz
forma služby
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby
po – pá 9:00 – 17:00
kapacita
ambulantní: 40 klientů
terénní: 40 klientů
 
cílová skupina:
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
věková struktura:
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
územní rozsah poskytované služby: Karlovy Vary a okolí
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík