Kotec o.s.

Kotec o.s.

Nádražní náměstí 299, 353 01 Mariánské Lázně
Ing. Bc. Ph.D. Jiří Hort

www.kotec.cz
reditel@kotec.cz

608 656 537

právní forma: občanské sdružení

Kontaktní centra 

název a adresa zařízení
K-centrum Tachov
K. H. Borovského 1177, 347 01 Tachov
kontaktní údaje
Mgr. David Klaus
608 656 538
www.kotec.cz
kc_tachov@kotec.cz
forma služby
ambulantní
časový rozsah poskytování služby
po, st, pá 10:00 – 17:00
kapacita
150 klientů, 450 kontaktů (10 min. jednání)


 
cílová skupina:
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby užívající návykové látky především nealkoholového typu všech úrovní – experimentátoři, rekreační, problémoví a rizikoví uživatelé; dále jejich blízké okolí – rodiče, partneři, děti a další blízké osoby.
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající matky a otcové (ohrožené děti), osoby chovající se jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, kriminalita apod.).
věková struktura:
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: Tachovsko, Stříbrsko
 
Kontaktní centra 

název a adresa zařízení
K-centrum Cheb
Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb
kontaktní údaje
Petra Vorlová
739 570 104
www.kotec.cz
cheb@kotec.cz
forma služby
ambulantní
časový rozsah poskytování služby
po - pá 12:00 – 17:00
kapacita
300 klientů, 900 kontaktů (10 min. jednání)


cílová skupina:
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby užívající návykové látky především nealkoholového typu všech úrovní – experimentátoři, rekreační, problémoví a rizikoví uživatelé; dále jejich blízké okolí – rodiče, partneři, děti a další blízké osoby.
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající matky a otcové (ohrožené děti), osoby chovající se jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, kriminalita apod.).
věková struktura:
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: město Cheb a spádově obce Aš, Františkovy Lázně, Hranice, Hazlov, Plesná, Luby, Skalná, Dolní Žandov, Mariánské Lázně

Kontaktní centra 

název a adresa zařízení
K-centrum Sokolov
Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov
kontaktní údaje
Jana Kuráková
608 656 548
www.kotec.cz
kc_sokolov@kotec.cz
forma služby
ambulantní
časový rozsah poskytování služby
po – čt 12:00 – 17:00
pá 10:00 – 14:00
kapacita
150 klientů, 350 kontaktů (10 min. jednání), 50 intervencí (30 min. jednání)


 
cílová skupina:
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - zařízení je určeno pro uživatele drog, poskytuje sekundární a terciární péči o uživatele těchto služeb (poradenství, asistenci a harm reduction program). Služba je dále zaměřena na blízké osoby uživatelů drog – rodiče, partnery, popř. děti.
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, jejichž životní prostor je omezen určitými překážkami, které jsou způsobeny interními i externími faktory. Část uživatelů služeb jsou Romové, kteří v místní lokalitě žijí v ghettech.
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - uživatelé drog provozují, mimo užívání samotného, další rizikové aktivity (prostituce, trestná činnost). Osoby, jež z důvodu užívání drog řádně nepečují o své děti.
věková struktura:
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: Sokolov
 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 

název a adresa zařízení
Centrum Kotec
Husova 288/6, 353 01 Mariánské Lázně
kontaktní údaje
Bc. Martina Albrechtová, DiS.
608 656 564
www.kotec.cz
ml@kotec.cz
forma služby
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby
ambulantní: po – pá 14:00 – 18:00
terénní: pá 13:00 – 17:00
kapacita
ambulantní: 150 klientů, 2 000 kontaktů (10 min. jednání)
terénní: 20 klientů, 200 kontaktů (10 min. jednání)


 
cílová skupina:
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - děti a mládež, které postrádají pevnější strukturu trávení volného času, jsou ohroženy rozvojem sociálně negativních jevů, rozpadem rodiny.

věková struktura:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
územní rozsah poskytované služby: město Mariánské Lázně a blízké okolí

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 

název a adresa zařízení
kontaktní údaje
VČAS Z KOTCE
Husova 288/6, 353 01 Mariánské Lázně
Bc. Ing. Ph.D. Jiří Hort
608 656 537
www.kotec.cz
vcas@kotec.cz
VČAS Z KOTCE
K. H. Borovského 521, 347 01 Tachov
Bc. Ing. Ph.D. Jiří Hort
608 656 537
www.kotec.cz
vcas@kotec.cz
VČAS Z KOTCE
Poštovní náměstí 635/1, 352 01 Aš
Bc. Ing. Ph.D. Jiří Hort
608 656 537
www.kotec.cz
vcas@kotec.cz

forma služby
terénní
časový rozsah poskytování služby
po - pá 10:00 – 18:00
so – ne v nutných případech
kapacita
100 klientů, 900 intervencí (30 min. jednání)


cílová skupina:
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - cílová skupina je vymezena okruhem dětí a mládeže, jejíž vývoj je ohrožen nevhodným výchovným a sociálním prostředím, ve kterém vyrůstají.
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče - metoda sanace rodiny se zaměřuje také na snižování počtu dětí a mladých lidí umístěných do výchovné péče školských zařízení, na druhou stranu je potřebné také pracovat s dětmi a mládeží, jež již v péči jsou. Cílová skupina je zahrnuta z důvodu skupinové práce ve formě sociálně-psychologického výcviku s dětmi a mládeží v ústavní výchově.
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi - rodiny s dětmi jsou základní cílovou skupinou sanace a sociálně aktivizačních činností. Jedná se především o rodiny dysfunkční a funkční, rodiny neúplné, rodiny se systémovými problémy a rodiny s výskytem nežádoucích sociálních jevů.
věková struktura:
 • děti předškolního věku (1 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: Karlovarský kraj
 

Terénní programy 

název a adresa zařízení
Terénní programy Tachovsko
K. H. Borovského 1177, 347 01 Tachov
kontaktní údaje
Mgr. David Klaus
608 656 538
www.kotec.cz
tp_tachov@kotec.cz
forma služby
terénní
časový rozsah poskytování služby
po - pá 10:00 – 20:00
(po, st: Tachov, út: Planá, čt: Stříbro,Bor, pá: Mariánské Lázně)
kapacita
200 klientů, 400 kontaktů (10 min. jednání)


 
cílová skupina:
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby užívající návykové látky především nealkoholového typu všech úrovní – experimentátoři, rekreační, problémoví a rizikoví uživatelé; dále jejich blízké okolí – rodiče, partneři, děti a další blízké osoby.
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, jejichž životní prostor je omezen určitými podmínkami, osoby bez perspektivy, osoby s nízkým sociálně-ekonomickým statutem, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené.
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající matky a otcové (ohrožené děti), osoby chovající se jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, kriminalita apod.).
věková struktura:
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: obce Tachov, Planá, Stříbro, Bor, Mariánské Lázně
 
Terénní programy 

název a adresa zařízení
kontaktní údaje
Terénní programy Chebsko
Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb
Petra Vorlová
739 570 104
www.kotec.cz
kc_cheb@kotec.cz
Terénní programy Chebsko
Provaznická 439/9, 350 02 Cheb
Robert Herák, DiS.
731 656 226
www.kotec.cz
tp_cheb@kotec.cz

forma služby
terénní
časový rozsah poskytování služby
po - pá 16:00 – 20:00
kapacita
600 klientů, 7 200 kontaktů (10 min. jednání)


 
cílová skupina:
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby užívající návykové látky především nealkoholového typu všech úrovní – experimentátoři, rekreační, problémoví a rizikoví uživatelé; dále jejich blízké okolí – rodiče, partneři, děti a další blízké osoby.
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, jejichž životní prostor je omezen určitými podmínkami, osoby bez perspektivy, osoby s nízkým sociálně-ekonomickým statutem, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené.
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající matky a otcové (ohrožené děti), osoby chovající se jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, kriminalita apod.).

věková struktura:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: města Cheb, Aš, Mariánské Lázně a jejich spádové obce
 
Terénní programy 

název a adresa zařízení
Terénní programy Sokolovsko
Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov
kontaktní údaje
Jana Kuráková
608 656 548
www.kotec.cz
tp_sokolov@kotec.cz
forma služby
terénní
časový rozsah poskytování služby
po – pá 16:00 – 20:00
kapacita
400 klientů, 600 kontaktů (10 min. jednání)


 
cílová skupina:
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby užívající návykové látky především nealkoholového typu všech úrovní – experimentátoři, rekreační, problémoví a rizikoví uživatelé; dále jejich blízké okolí – rodiče, partneři, děti a další blízké osoby.
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, jejichž životní prostor je omezen určitými podmínkami, osoby bez perspektivy, osoby s nízkým sociálně-ekonomickým statutem, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené.
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající matky a otcové (ohrožené děti), osoby chovající se jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, kriminalita apod.).
věková struktura:
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
územní rozsah poskytované služby: město Sokolov a spádově obce Kraslice, Horní Slavkov, Loket a jejich okolí
 
 

 

Autor, zdroj: www.kotec.goo.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík