Útočiště, o.s.

3.11.2009

Útočiště, o.s.

Brněnská 486, 356 01 Sokolov
Michal Jílek (předseda správní rady)

www.utociste.cz
utociste@utociste.cz 

352 673 235

právní forma: občanské sdružení

Azylové domy

Útočiště, o.s., Azylový dům je pobytovou službou pro muže v nepříznivé sociální situaci převážně do 26 let věku poskytující zázemí, pomoc a podporu uživatelům v rozvoji jejich osobnosti a soběstačnosti, vedoucí k sociálnímu začlenění.

Cíl:

 • Cílem služby je, aby byl uživatel po ukončení pobytu v Azylovém domě schopen žít samostatným životem a začlenil se do společnosti.
   

název a adresa zařízení
Útočiště, o.s., Azylový dům
Hory 73, 357 07 Oloví
kontaktní údaje
Michal Jílek
352 673 235, 774 100 595
www.utociste.cz
ad@utociste.cz
forma služby
pobytová
časový rozsah poskytování služby
nepřetržitě
kapacita
12 lůžek
 

Cílová skupina:

 • Muži od 18 do převážně 26 let věku, nad 26 let je možné udělit výjimku podle vnitřních pravidel zařízení.
 • Osoby, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež
 • Osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Služba je poskytována v souvislosti se ztrátou bydlení.

Základní činnosti

 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování – kapacita 12 lůžek
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Další činnosti

 • rozvoj sociálních dovedností potřebných pro získání zaměstnání a obhajování svých práv a zájmů
 • motivace uživatele k vzdělávání, rekvalifikace, uplatnění na trhu práce
 • aktivizační činnost
 • práce na PC
 • sportovní aktivity
 • turistika
 • výuka vaření
 • péče o domácnost
 • hospodaření s finančními prostředky
 • možnost hry na hudební nástroje
územní rozsah poskytované služby: přednostně Karlovarský kraj, je možný přesah z celé ČR
 
Odborné sociální poradenství

Útočiště, o.s. - Posláním Odborné sociální poradny v Chodově je bezplatně a důvěrně poskytnout prostor pro konzultaci, podporu či asistenci lidem při řešení jejich obtížné životní situace.
 
název a adresa zařízení
Odborná sociální poradna v Chodově
Tyršova 1085, 357 35 Chodov
kontaktní údaje
Milena Srbová - 774 100 590
Jana Hanáková - 774 100 591
www.utociste.cz
poradny@utociste.cz
forma služby
ambulantní, terénní
Provozní doba
Pondělí : 9:00 - 17:00 hod.
Úterý      : 8:00 - 15:00 hod.
Středa   : 8:00 - 15:00 hod. (pouze pro objednané)
Čtvrtek   : 8:00 - 15:00 hod.
Pátek     : 8:00 - 15:00 hod.
Kapacita
ambulantní: 940 intervencí (30 min. jednání)/1 rok
terénní: 180 kontaktů (10 min. jednání)/1 rok
 

Komu je služba určena:

 • osobám v krizi
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
 • osobám do 26 let věku opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní péče 
 • děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
věková struktura:
 • 18 - 64 let

územní rozsah poskytované služby: Karlovarský kraj

Cíle:

 • pomoci lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace se v této situaci zorientovat a prostřednictvím poskytování poradenství ji vyřešit
 • posílit kompetence klienta řešit svůj problém vlastními silami
 • poskytnout klientům informace přispívající k řešení jeho sociální situace
 • posílit schopnost klienta vést samostatný život
 • podpořit zapojení klienta do běžného života společnosti
Služby je možné využívat v provozní době době poradny, případně je možnost si s pracovníky odborné sociální poradny domluvit rozhovor mimo vyhrazený čas. Po domluvě je také možné využít služeb odborné sociální poradny v sídle Útočiště, o.s. v Sokolově nebo v dalším objektu Útočiště, o.s. v ul. Revoluční v Chodově.

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována ambulantní i terénní formou ve shodě se Standardy kvality sociálních služeb v ČR.  Úzce spolupracujeme v oblasti rodinného a trestního práva s Advokátní kanceláří JUDr. Vlasta Dohnalová.  

 


 


 

 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík