Komunitní centrum Armády spásy

Posláním občanského sdružení Armády spásy je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (seniorům, lidem žijícím v osamění, rodičům s malými dětmi, školním dětem a mládeži a dalším znevýhodněným skupinám). Pomáhá jim zůstat součástí přirozeného společenství a poskytovat jim adekvátní sociální služby a aktivační programy se zaměřením na komunitu. Pro seniory provozuje senior kluby, realizuje rehabilitační cvičení, kurzy angličtiny, sociální a duchovní poradenství a poskytuje jim dotované obědy. Pro děti pořádá odpolední výtvarnou dílnu a kurzy angličtiny. Rodiče s dětmi mohou svůj volný čas trávit v klubu Sluníčko a účastnit se dalších volnočasových aktivt pořádaných komunitním centrem. Další služby poskytované Armádou spásy jsou sociální a duchovní poradenství, návštěvy v nemocnici i doma, zprostředkování kontaktu, a každou neděli vždy od 15:00 hod. Bohoslužba Armády spásy.

Armáda spásy ČR provozuje azylový dům a noclehárnu pro lidi v nouzi a bez přístřeší.

Adresa :

Jugoslávská 16

360 01 Karlovy Vary

tel. : 353 225 861

e-mail : kcjugoslavska_karlovyvary@armadaspasy.czNákladní 205/7

360 02  Karlovy Vary-Rybáře

tel.: 353 569 267

fax: 353 569 179

e-mail: ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org

 

www.armadaspasy.cz

Autor, zdroj: www.armadaspasy.cz
 
více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík