Co dělat při požáru?

 • Vznikne-li požár, v každém případě se snažte zachovat klid a jednat s rozvahou!
 • Je-li požár malého rozsahu a jste-li schopni ho sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte  nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály. Mějte přitom na paměti Váš aktuální zdravotní stav a nepřeceňujte své síly. Zbytečně neriskujte !
 • Každý požár, i uhašený bez pomoci hasičů, se musí nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru!
 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo zvířat, pokuste se o jejich vyvedení.
 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.
 • S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní (obvykle voláním ?hoří!?).
 • Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory. Pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloň se co nejnížže k zemi a použžij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje!
 • Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie, zabezpečte uvolnění příjezdové komunikace pro záchranáře.
 • Do příjezdu hasičů se podle svých fyzických schopností pokuste omezit rozsah požáru jednoduchými hasebními prostředky (hasicí přístroj, hydrant, atd.) nebo jej zlikvidovat.
 • Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám nezamezil ústupovou cestu.
 • Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc.
 • Do hořícího domu se nikdy nevracejte, je to nebezpečné.
Přečteno 3976x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík