Cyklistická přilba

Přilba je jedna z možností, jak snížit následky dopravních nehod cyklistů, chrání život i budoucnost svého nositele, je dobrou prevencí. Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Nárůst cyklistické dopravy v posledních letech s sebou přináší i negativní důsledky v podobě dopravních nehod cyklistů a úrazů hlavy.

Je tedy nutné aby cyklisté používali cyklistické přilby jako ochrannou pomůcku ke snížení rizika poranění hlavy. Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí přilbu, postupují 19x menší riziko úrazu nebo úmrtí . Zlomené kosti nebo odřeniny se mohou zahojit, ale zranění hlavy může nést celoživotní následky.

Cyklistické přilby jsou určeny pro všechny jezdce, nemůžou nehodě zabránit, ale mohou ochránit od vážného poškozené mozku. Každá schválená cyklistická přilba má vložku, pásky a spony zabraňují, aby při nárazu neodletěla a nositele chránila. Měla by být lehká, aby nezatěžovala krk cyklisty. V obchodech je velký výběr a proto by měla vždy majiteli vyhovovat po všech stránkách. Rodiče sami by měli dbát, aby jejich dítě cyklistickou přilbu používalo. Bezpečnost a prevence platí samozřejmě i pro dospělé.
 
Pokud máme připomenout zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pak jen pár připomenutí:

  • cyklista mladší 18let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě
  • na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace může dítě mladší 10 ti let jen pod dohledem osoby starší 15-ti let

Několik rad rodičům:

  • dětem je třeba vysvětlit proč je nutné užívat při jízdě na kole ochrannou cyklistickou přilbu, která má chránit vlastní zdraví a před úrazem
  • pokud byste vybírali přilbu, vždy ji vybírejte s dítětem, aby si ji mohlo vyzkoušet a vybrat takovou, která se mu bude líbit a nebude ji odmítat
  • s nošením přilby je dobré začít od nejútlejšího věk
  • přilba by měla mít ventilační otvory, neboť špatné odvětrávání by mohlo v letních měsících vést k přehřátí až závrat
  • přilba by měla mít odpovídající velkost a na hlavě by měla být pevně připevněn
  • pokud děti vidí, že ochranné přilby používají i jejich rodiče, osvojí si tento zvyk a přilba se pro ně stane přirozenou součástí jízdy na kole i v dospělém věku
  • cyklista mladší 18-ti let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu (zákon č.361/2000 Sb.)