ÚRAZY, RIZIKA, NEBEZPEČÍ

Astmatický záchvat

Postižený si zpravidla sám najde polohu, při které se mu uleví. Pokud svoji chorobu už zná, má u sebe zpravidla i léky. Bývají ve spreji a aplikují se dávkovačem na tlakové nádobce spreje. Ty se především postarej o přívod čerstvého chladného vzduchu, uvolni mu tísnící oděv a pomoz mu s přípravou léků. Ihned přivolej zdravotnickou pomoc na čísle 155.

Bezvědomí

Bezvědomí je život ohrožujícím stavem. Včasnou a správně posyktnutou první pomocí však život postiženého můžete zachránit. A není to nic složitého! Všechny důležité inforamace naleznete v tomto článku.

Cévní mozková příhoda (CMP)

V případě cévní mozkové příhody pacienta polož na lůžko a pokud je při vědomí, mírně mu zvedni hlavu. Pokud je pacient v bezvědomí, a po uvolnění dýchacích cest dýchá normálně, ulož jej do zotavovací polohy. Jestli nedýchá nebo nedýchá normálně, postupuj podle pravidel resuscitace. Ihned na čísle 155 přivolej lékařskou pomoc.

Cukrovka

V případě akutní hypoglykémie u pacienta při vědomí podej postiženému sladký nápoj, například kolu nebo oslazený čaj. Případně mu můžeš dát na vycucání kostku cukru. Pokud není schopen sám udržet hrníček se sladkým nápojem, nelej mu nic do úst polož jej na záda, pokud zvrací, tak na bok do zotavovací polohy a ihned zavolej lékařskou službu na čísle 155. Pokud je v bezvědomí, postupuj podle pravidel resuscitace?a volej záchrannou službu na lince 155.

Dušení, vdechnutí cizího tělesa

Zajisti průchodnost dýchacích cest u postiženého, zajisti mu dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Nejlépe je být pod širou oblohou, nebo alespoň dokořán otevřít okna. U postiženého v bezvědomí opět zajisti průchodnost dýchacích cest zakloněním hlavy a zvednutím brady. Zkontroluj dýchání a je-li vše v pořádku a postižený dostatečně dýchá a již nevykazuje známky dušení, ulož jej do zotavovací polohy. V případě, že postižený nedýchá, začni s resuscitací. Zavolej zdravotnickou pomoc.

Epileptický záchvat

Pokus se pacienta při pádu zachytit a z jeho blízkosti odstraň všechny předměty, které by jej mohly ohrožovat. Uvolni mu oděv tam, kde je příliš těsný, především u krku. Během záchvatu nenechávej postiženého o samotě a přidržuj mu hlavu tak, aby se neporanil. Snaž se sledovat průběh záchvatu. Zavolej záchrannou službu na čísle 155. Ihned po ukončení křečí zakloň hlavu a kontroluj návrat dýchání!

Hadí uštknutí

Pamatuj si, že ránu nikdy nevysáváme, nezaškrcujeme, nevypalujeme ani do ní neřežeme a ani nechladíme. Bolest i otok přetrvávají asi 3 týdny. Podání protijedu zachrání postiženému život, proto je včasné zavolání lékaře nezbytné! A nezapomeň, je důležité si zapamatovat o jakého hada šlo, případně si alespoň pamatovat, jak vypadal!

Klíště

Klíště bys měl usmrtit pomocí jodové tinktury, což je desinfekční přípravek s jodem. Tinkturu nanes v průměru cca 2,5 cm v okolí klíštěte. Viklavým pohybem pinzetou klíště uvolni. Musíš ho odstranit úplně celé včetně hlavičky a kusadel. Po odstranění klíštěte ještě jednou místo kousnutí vydesinfikuj a ještě asi 3 dny ho kontroluj. Pokud se zvětšuje zánětlivý lem okolo místa přisátí klíštěte, vyhledej lékařské ošetření. Budou nutná nejspíše antibiotika a speciální vyšetření krve.

Krvácení

Není důležité rozeznat typ krvácení. Důležité je co nejrychleji krvácení zastavit!

Mdloba, kolaps

Postiženého polož na záda, zvedni mu nohy pod úhlem 30° a podlož mu je. Zajisti dostatečný přívod čerstvého vzduchu a uvolni mu tísnící oděv na hrudi a kolem krku. Stav postiženého se zpravidla rychle zlepší. V opačném případě volej zdravotnickou pomoc na čísle 155 a buď připraven postiženému poskytnout první pomoc dle základních pravidel (resuscitace, při normálním pravidelném dýchání zotavovací poloha?).
Items count: 23items per page: 1 2 3 > >|

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík