Co dělat, když zazní "SIRÉNA"?

Jestliže zazní siréna a její varovný signál "Všeobecná výstraha", znamená to vždy nějaké nebezpečí.

Znamená to, že může dojít nebo již došlo k nějaké mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.

Po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha", nebo poté, co se jiným způsobem dozvíte o hrozbě nebo vzniku mimořádné události, a pokud nejde zjevně o povodeň nebo zemětřesení, JEDNEJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ !!! - tento postup vás ochrání před naprostou většinou případných rizik

 

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE v NEJBLIŽŠÍ BUDOVĚ. JSTE-LI V BUDOVĚ, ZŮSTAŇTE UVNITŘ

 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
 • Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
 • Pokud je to možné, jděte raději do vyšších pater. Většina škodlivin je těžší než vzduch, a proto je nebezpečné hledání úkrytu před nimi ve sklepě nebo v přízemí. Látky lehčí než vzduch jsou naproti tomu prchavé, rychle stoupají vzhůru do atmosféry, a proto vás v budově se zavřenými zpravidla neohrozí.
 • Pokud je to možné určit, jděte do té části budovy, která je odvrácená od místa indicentu.
 • V budově zůstaňte, dokud neobdržíte informaci o tom, že ohrožení pominulo, nebo dokud nebudete k opuštění budovy vyzváni např. z důvodu evakuace.

Poznámka: Prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování, případně pomož dětem, starým a zdravotně postiženým lidem 

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA V BUDOVĚ A PODLE MOŽNOSTÍ JE UTĚSNĚTE

 • Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření úkrytového prostoru a tím i osob v něm.
 • V místnostech uhaste otevřený oheň. Vypněte a ucpěte klimatizaci a větrání (digestoře, odsavače par, krbové sopouchy..).
 • Průnik látky okny omezte samolepící páskou nebo závěsy namočenými ve vodě nebo v roztoku vody s kyselinou citronovou nebo sodou.

3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků (celostátních, regionálních nebo místních - dle rozsahu mimořádné události).
 • V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie.
 • Tísňové informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami nebo jinými náhradními způsoby.
 • Vždy vyslechněte pokyny, je-li výhodnější okamžitá evakuace nebo ukrytí !!!

4) DALŠÍ DŮLEŽITÉ RADY

 • Prověřte, zda lidé ve vašem okolí (soused, lidé v budově, kam jste se ukryli) slyšeli varování a reagují na něj. Pokud ne, varujte je, informujte je o náležitém chování a poskytněte jim případnou pomoc. Přitom zejména nezapomeňte na staré, nemocné a neslyšící osoby.
 • Chaoticky reagující osoby uklidňujte a sami nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Netelefonujte zbytečně. Telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe nejlépe tím, že z okna pověsíte bílý ručník (prostěradlo), jako znamení pro záchranné složky.
 • Při prvním kontaktu se záchranáři je informujte o vývoji situace. V případě, že vy nebo osoby ve vaší blízkosti pocítíte zdravotní potíže, na tuto skutečnost záchranáře upozorněte.
 • Zároveň ale zdůrazňujeme, že různé situace, zejména co se týče úniku chemických látek, mohou vyžadovat jiný přístup. Závisí na konkrétní sloučenině i na povětrnostních podmínkách. Někdy je vhodnější riskovat dílčí otravu a snažit se ze zasažené oblasti uprchnout; někdy vám ukrytí ve vyšších patrech budov pomůže jen na krátkou dobu. Sledujte proto zejména, jaké sloučeniny jsou ve vašem okolí nejčastěji skladovány (například v areálu určité továrny) a informujte se o nejvhodnější reakci na jejich případný únik.
Přečteno 7263x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR
 
více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík