Silný vítr a vichřice

Víte co dělat, když přijde silný vítr nebo vichřice?

Pokud Vás zastihne silný vítr nebo vichřice, pamatujte si vždy, co máte udělat:
  1. Najděte si bezpečný úkryt.
  2. Omezte pohyb venku a jízdy autem
  3. Neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy). Rozhodně nechoďte do lesa.
  4. Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
  5. Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek).
  6. Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu.
  7. Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
  8. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
  9. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576