Rizika topné sezóny

Už jste si nechali zkontrolovat svůj komín či topidlo?

Pamatujte! Pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat topidlo,
tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si odborníka. 
 
Pár důležitých pravidel:
  1. Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
  2. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
  3. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína.
  4. Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.
Bezpečnostní zásady:
  1. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
  2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
  3. Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.
  4. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.
Pamatujte! Zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576