Hlavní zásady pro opuštění bytu

Víte jaké zásady musíte dodržovat v případě nutnosti rychlého opuštění bytu?

PŘI   OPUŠTĚNÍ   BYTU   VŽDY:


1. Uhaste otevřený oheň v topidlech - ohništích, kamnech, vařičích, tepelných agregátech, svíce .... !!!

2. Vypněte topidla a elektrické spotřebiče a vytáhněte je ze zásuvek
(mimo ledniček a mrazniček).

3. Uzavřete hlavní přívod vody a plynu, odpojte anténní svody

4. Uzavřete okna a dveře

 

5. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. 
Dle potřeby  se snažte uklidnit ty, kteří to potřebují.

6. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou, 
kontaktem na Vás, případně s dalšími důležitými údaji

7. Kočky a psy si vezměte s sebou.

8. Ostatní domácí zvířata, včetně hospodářských a exotických zvířat, 
ponechte doma a dobře je  předzásobte vodou a potravou (asi na týden)
a vývěskou na dveřích upozorněte na jejich přítomnost. 
Zvažte možnost ponechat hospodářským zvířatům volnost odchodu pro případ zhoršení situace.
(zejména pokud by se blížil požár nebo povodeň)

9. Vezměte si evakuační zavazadlo, uzamkněte byt (dům), na dveře dejte vývěsku 
- kdo, kdy a kam se evakuoval a popř. - kde jsou umístěna hospodářská zvířata.

10. V souladu s konkrétními pokyny se dostavte (pěšky, MHD, autem) na určené místo (shromaždiště, evakuační středisko ...)

11. Rozhodnete-li se evakuovat samostatně např. autem (na chatu, chalupu, k příbuzným, apod.), oznamte toto rozhodnutí obecnímu úřadu s udáním adresy přechodného pobytu a spojení, kde můžete být informováni o možnosti návratu apod.

12. Dodržujte stanovené evakuační trasy.


13) Pobyt v příjmovém místě je zajištěn společným nouzovým ubytováním, stravováním a ostatní potřebnou humanitární pomocí

-          Vrátit se můžete pouze po povolení orgány krizového řízení

-          Po povoleném návratu zkontrolujte stav majetku, zaregistrujte případné škody a ztráty


PROZKOUMEJTE S VAŠIMI DĚTMI
I DALŠÍ RIZIKA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ >>>


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576