Co byste měli (neměli) v běžném životě?

Dodržujte základní pravidla a Váš život bude bezpečnější.

Měli byste být přirozeně bdělí, sledovat situace ve svém okolí, zejména neobvyklé. Jestliže se setkáte s něčím podezřelým, informujte odpovědné orgány. V případě krizových situací, které nedokážete zvládnout sami, volejte na tísňové linky. 

112 - Integrovaný záchranný systém (hasiči, policisté, zdravotní záchranáři)
150 - hasiči
158 - policisté ČR
155 - zdravotní záchranáři

Ve svém okolí byste měli udržovat co nejlepší vztahy, zvláště se sousedy. Měli byste se informovat o případných nebezpečích již při podezření. Totéž platí v zaměstnání a ve škole.

Neměli byste podceňovat školení o bezpečnosti v práci. Požadujte, abyste o nich byli řádně informováni. Informujte se o únikových východech v místě svého pracoviště nebo bydliště a zajistěte, aby byly funkční a průchodné.

Neměli byste zbytečně shromažďovat větší množství nebezpečných látek (chemikálií).

 

Měli byste se naučit poskytnout první pomoc. Budete tak připraveni pomoci lidem okolo vás, zejména dětem, starým a postiženým lidem, pokud se z jakéhokoliv důvodu ocitnou v nesnázích.  Téměř každý z nás se alespoň jednou ve svém životě dostane do situace, kdy tuto schopnost bude potřebovat.

Pokud dojde k jakémukoliv incidentu, měli byste se snažit nereagovat ukvapeně a nepanikařit. Zároveň se snažte zaznamenávat detaily události, abyste mohli podat případné svědectví

Měli byste si pamatovat důležitá telefonní čísla pro případ nouze

Své doklady totožnosti byste měli nosit stále při sobě a jejich ztrátu ihned nahlásit, abyste předešli případnému zneužití. I ostatní doklady bezpečně ochraňujte.

Měli byste si chránit své soukromí!


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576