Příprava rodiny na krizové situace

Krizová situace nás může potkat kdykoliv a kdekoliv. Jste na ni připraveni?

Zjistěte si možná nebezpečí v místě svého bydliště (možnost požáru, povodně, chemické havárie v blízkém podniku apod.) a připravte se na každé z nich.

 • Ve vaší rodině pak  pohovořte o tom, co byste dělali v případě nebezpečí.
 • Pro případ krizové situace si připravte telefonní čísla a stanovte místa setkání pro případy nutného rozchodu rodiny.
 • Doporučujeme si procvičit činnosti v krizových situacích (např. formou hry s dětmi).
 • Své děti seznamte se zvukovými signály varovných systémů a naučte je přivolávat pomoc v krizových situacích.
 • Naučte své děti znát své příjmení, adresu bydliště, a číslo telefonu.
 • Velmi malé děti by měly mít u sebe kartičku s těmito údaji a případně dalšími důležitými informacemi o zdravotním stavu.
 • Pro zvládnutí požáru v bytě nebo v domě doporučujeme nákup vhodného hasicího přístroje.

Děti v krizové situaci

 • Děti jsou při krizových situacích zmatené, nervózní a vystrašené. Hledají pomoc u svých rodičů.
 • Zmatek a strach dospělých se rychle přenáší na děti. Proto vaše činy a jistota jsou jistotou i pro děti.
 • Při záchranných a likvidačních pracích uložte dítěti pro něj splnitelný jednoduchý úkol a čiňte je za něj zodpovědné.
 • Snažte se zabránit pocitu dítěte, že nebezpečná situace nastane znovu, že někdo bude zraněn nebo zabit, že rodina bude nenávratně roztržena a že zůstane úplně samo.

 

 

Potraviny a pitná voda

 • Většina domácností má přiměřené množství potravin připravených a uložených pro běžnou spotřebu.
 • Je však účelné vyčlenit část potravin s delší lhůtou trvanlivosti (až 18 měsíců) pro případ mimořádné události. Tyto potraviny by měly být konzumovatelné za studena, nebo po jednoduché tepelné úpravě.
 • Také zásoba minerálních vod je důležitou součástí připravenosti domácnosti na krizové situace. Tyto však lze nahradit vodou z vodovodu v umělohmotných nádobách
 • Lze doporučit i malou zásobu octa nebo kyseliny citrónové a jedlé sody pro roztoky na improvizované roušky při výronech plynů.

Domácí lékárnička

 • Je významným pomocníkem při ošetřování drobných poranění.
 • Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.

Doporučený obsah lékárničky:

 • nůžky a zavírací špendlík
 • 3 kusy obvazů
 • náplast
 • rychloobvaz
 • náplast s polštářkem
 • trojcípý šátek
 • gáza hydrofilní skládaná
 • pryžové škrtidlo
 • borová voda 2% 100 ml pro výplach očí a oční kapky
 • injekční stříkačka sterilní 10 – 20 ml k výplachům
 • dezinfekční roztok
 • obinadlo elastické
 • resuscitační rouška
 • léky :
  • analgetika např. Acylpyrin, Paralen
  • živočišné uhlí např. Carbocit
  • při alergických reakcích např. Dithiaden

Nezapomeňte lékárničku 1x za rok doplnit, vyřadit léky a prostředky s prošlou lhůtou použitelnosti.

Zavazadlo pro případ mimořádné situace, evakuace nebo ukrytí

 • Nejvhodnější jsou různé batohy (krosny), cestovní tašky, kufry, označené visačkou se jménem a adresou.

Rozhlasový přijímač

Rozhlasový přijímač v domácnosti je nezbytný pro varování obyvatelstva, k získání informací o hrozícím nebezpečí a získání pokynů k ukrytí nebo evakuaci, které budou vysílány na VKV II a SV.

Je vhodné mít lehce přenosný rozhlasový přijímač, který je nezávislý na připojení elektrického proudu (bateriový), používané baterie by měly mít dlouhou dobu skladovatelnosti

Hygienické potřeby :

 • Jsou nedílnou součástí každé domácnosti (mýdlo, zubní pasta, kartáčky, ručníky apod.)
 • Nezapomínejme na to mít tyto prostředky v zásobě pro případ naléhavé potřeby

Ochranné vybavení:

 • Pro každou domácnost doporučujeme pomocné ochranné vybavení jako je nepromokavý oděv nebo plášť s kapucou a gumové vysoké boty, gumové rukavice (pro případy povodní, chemického poplachu atd.)

Energetické zdroje:

 • Pro výpadek energetických zdrojů je doporučováno náhradní topné zařízení na uhlí, brikety, dříví.
 • Na vaření se doporučuje lihový nebo petrolejový vařič, je možný i vařič na pevný líh.
 • Také lze doporučit vařič na malou plynovou bombu a různé turistické plynové vařiče.
 • Na svícení se doporučuje zásoba baterií pro bateriové svítilny, petrolej pro petrolejové lampy nebo alespoň zásoba svíček.
 • Petrolejové nebo acetylénové lampy nelze použít v krytech.

Příprava dokladů

 • Často se stává, že v důsledku požáru jsou zničeny důležité rodinné doklady.
 • Tomu lze předejít tím, že rodinné doklady umístíme do kovové schránky, která je schopna odolávat požárům a případně také živelním pohromám.
 • Do schránky je možné umístit také rodinné cennosti. Doporučujeme malé, přenosné pokladny.

Ve schránce by měly být:

 • rodinné doklady (rodné listy, oddací list atd.)
 • potvrzení o důchodu a příjmu
 • vkladní knížky, kreditní karty, průkazky k žirovým účtům , hotové peníze
 • pojistky
 • důležité platební doklady
 • vysvědčení, výpisy z pozemkové knihy, závěť atd.

V případě krizové situace je nutné mít sebou osobní doklady – občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, technické osvědčení apod.

Součástí vašich dokladů by měla být i kartička, na které budou uvedeny informace o vašem zdravotním stavu a jméno osoby, kterou je vhodné informovat, pokud by se vám něco stalo.

Důležité dokumenty - měj je vždy pohromadě!!!

denně měj u sebe:

 • občanský průkaz a kartu pojištěnce
 • máš-li, tak řidičský průkaz

doma měj uložené na jednom místě:

 • rodné listy
 • oddací list
 • pas
 • pojistné smlouvy
 • smlouvy o stavebním a jiném spoření
 • velký technický průkaz od motorového vozidla
 • vkladní knížky, cenné papíry
 • zdravotní doklady – očkovací průkaz a jiné lékařské zprávy
 • závěť
 • různé darovací a nabývací smlouvy, nájemní smlouvu
 • doklady o vzdělání
 • další doklady dle vašeho uvážení
 • u dokladů a listin, u nichž lze udělat ověřenou kopii, doporučujeme vytvořit jednu náhradní sadu a uschovat ji na důvěryhodném místě (rodina, banka, atd.)

Příprava vozidla :

 • Pokud jste vlastníky vozidla, buďte připraveni na případnou evakuaci.
 • v případě ohrožení je vhodné mít vozidlo v blízkosti místa svého bydliště
 • vozidlo mít v dobrém technickém stavu
 • mít v nádrži nebo v zásobě pohonné hmoty alespoň na 100 km
 • ve vozidle mít v pořádku nářadí a náhradní díly
 • zkontrolovaný obsah lékárničky
 • bateriovou svítilnu, nůž a malou lopatku
 • pracovní oděv (montérky, starší oděv apod. a deka jsou důležitou součástí vybavení vozidla
 • malý hasicí přístroj

Ochrana před požárem :

 • Před odchodem z domova na delší dobu uzavřete přívod plynu, vody, vypněte elektrický proud (nebo elektrické spotřebiče ze zásuvky – v případě, že máte zapojenou lednici nebo mrazák) a uhaste oheň.
VÍCE O MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH SE DOZVÍTE ZDE >>>


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576