Příprava na povodeň

Povodeň přijde kdykoliv. Připrav se na ní !

Informuj se na obecním úřadě, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém (zátopovém) území či v území ohroženém zvláštní povodní. Dále se informuj o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni

Ujasni si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a přijmi vlastní opatření, měj plán

Předem si připrav materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušej si jejich montáž a funkčnost

Proveď povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajisti, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku

Zvaž, zda je výhodnější utěsnit budovy nebo umožnit volný průtok vody

Buď v pohotovosti, trvale sleduj předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li tě ohrozit) a řiď se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů

Při vzniku povodně postupuj tak, abys ochranná opatření mohl podle situace zdokonalovat a rozšiřovat

Pamatuj, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od tebe při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc

VÍCE O POVODNÍCH SE DOZVÍŠ ZDE >>>


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576