Přišla povodeň. Co mám dělat?


 1. Vyvez vozidlo z garáže, doplň pohonné hmoty a zaparkuj ho mimo záplavové území, nebudeš-li jej využívat při evakuaci
 2. Připrav si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budeš-li ho využívat při evakuaci
 3. Přestěhuj potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy
 4. Odvez nebo nezávadně zlikviduj nebezpečné látky
 5. Zajisti ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času
 6. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypni přívod elektrického proudu, uzavři hlavní přívod plynu a vody
 7. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádej o pomoc povodňový orgán obce
 8. Nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskuj, jednej v klidu a s rozvahou
 9. Máš-li možnost, přesuň se k příbuzným nebo známým mimo zátopu
 10. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude ti zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí
 11. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc

Ochrana majetku při povodni

POVODNĚ MOHOU PŘIJÍT KDYKOLIV A KDEKOLIV
PŘIPRAV SE NA NĚ POMOCÍ TOHOTO INTERAKTIVNÍHO KURZU