Jak se chovat při povodni ?

Přišla povodeň. Co mám dělat?


 1. Vyvez vozidlo z garáže, doplň pohonné hmoty a zaparkuj ho mimo záplavové území, nebudeš-li jej využívat při evakuaci
 2. Připrav si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budeš-li ho využívat při evakuaci
 3. Přestěhuj potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy
 4. Odvez nebo nezávadně zlikviduj nebezpečné látky
 5. Zajisti ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času
 6. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypni přívod elektrického proudu, uzavři hlavní přívod plynu a vody
 7. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádej o pomoc povodňový orgán obce
 8. Nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskuj, jednej v klidu a s rozvahou
 9. Máš-li možnost, přesuň se k příbuzným nebo známým mimo zátopu
 10. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude ti zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí
 11. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc

Ochrana majetku při povodni

 • Vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov a kanalizačních vpustí
 • Stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovin a materiálů ze zaplavených do výše položených míst
 • Vypnutí hlavních vypínačů a uzavření uzávěrů přívodu energií a vody, i po přerušení dodávky
 • Uložení cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější uložení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií
 • Odvoz nebo nezávadná likvidace nebezpečných látek
 • Zajištění ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení
 • Dopravní prostředek včas vyvézt nebo mít v pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě
POVODNĚ MOHOU PŘIJÍT KDYKOLIV A KDEKOLIV
PŘIPRAV SE NA NĚ POMOCÍ TOHOTO INTERAKTIVNÍHO KURZU


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576