Jak se chovat po povodni ?

Zastihla Vás povodeň? Víte co dělat?

Do boje s velkou vodou zasáhly tisíce hasičů.Jak se chovat po povodni ?

 1. Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem

 2. Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci – zajisti provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením a obyvatelnost bytu nebo domu

 3. Zlikvidujte podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky.

 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita – u vlastní studni proveďte její vyčištění a několikanásobné odčerpání vody a desinfekci, nechte provést laboratorní prověření kvality vody

 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny

 6. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální psychologickou nebo sociální pomoc. V případě nouze si vyžádejte pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.

 7. Před zahájením vysoušení odstraňte obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryjte základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč.

 8. Pokud možno, aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní, obnova je dlouhodobý proces, proto je vzájemná pomoc nejúčinnější

 9. Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.

 10. Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.

 11. Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.

 12. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádej finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc
ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O CHOVÁNÍ PŘI A PO POVODNÍCH
V TOMTO ANIMOVANÉM KURZU >>>


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576