Co dělat při požáru v prostředku hromadné dopravy?

Co dělat při požáru v soupravě?

  • neprodleně si chraňte dýchací cesty;
  • proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
  • uhaste požár, jestliže je to možné, nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření;
  • co nejrychleji opusťte zasažený prostor;
  • při opuštění soupravy poskytněte pomoc lidem, kteří ji potřebují;
  • postiženým poskytněte na místě mimo dosah požáru okamžitou první pomoc;
  • kontaktujte řidiče, průvodčího, případně jiného odpovědného pracovníka hromadné přepravy a následně přivolejte hasiče, zdravotnickou záchrannou službu nebo volejte tísňovou linku 112.
VÍCE O POŽÁRECH NALEZNETE V TOMTO ANIMOVANÉM KURZU >>>Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576