Otravy

Nejvíce otrav postihuje děti ve věku do 5 let.

Nejvíce otrav postihuje děti ve věku do 5 let.

Ročně jsou to v České republice stovky i více než tisíc dětí, které náhodně požijí léky, čistící a dezinfekční prostředky, náplně do aroma lamp, jedovaté rostliny, drogy, alkohol .....

Nebezpečné látky mají lákavé obaly a mnohokrát příjemně voní.
Skladujte je v uzamčených skříňkách a nedávejte je do obalů od nápojů !

VŠECHNY NEBEZPEČNÉ LÁTKY JE TŘEBA ZABEZPEČIT Z DOSAHU DĚTÍ !!!!

V případě neštěstí je třeba podat záchranářům co nejvíce informací o otravě, o druhu látky a o čase požití jedu. Obal požité látky nevyhazujte, je zdrojem informací !

NESNAŽTE SE VYVOLAT ZVRACENÍ !!!!Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576