Dušení

Víte, jak poskytnout pomoc v případě dušení ?

JESTLIŽE se dítě začne DUSIT kouskem jídla nebo nějakým jiným předmětem, například malou hračkou, a není schopné vykašlat ho samo, musíme co nejrychleji ZABRÁNIT UCPÁNÍ DÝCHACÍCH CEST !

Dítě do 4 let by NEMĚLO KONZUMOVAT OŘÍŠKY, BOMBÓNY a jiné drobnosti - HROZÍ JEJICH VDECHNUTÍ !!!!

Způsob odstranění překážky je závislí na věku dítěte - jde o povzbuzení ke kašli, úder do zad nebo techniku stlačení břicha - respektive u kojenců do 1 roku stlačení hrudníku

VŽDY IHNED VOLEJTE LÉKAŘE !!!!
Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576