Dopravní nehoda v cizině

Co dělat ?

Pokud jste v zahraničí účastníkem dopravní nehody je vždy lepší nechat dopravní nehodu vyšetřit orgány místní policie. Tím se předejde možným nedorozuměním při likvidací pojistné události.

Řidič musí mít bezpodmínečně tzv. zelenou kartu. Jedná se o potvrzení, které dosvědčuje, že jste v České republice zaplatili zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Zelená karta platí ve všech evropských státech a je dokonce v mnoha z nich kontrolována na hraničních přechodech. Při nehodě po předložení zelené karty za vás případnou škodu zaplatí pojišťovna.

Cesta autem do zahraničí dále předpokládá mimo platného cestovního pasu i držení mezinárodního řidičského průkazu, který na počkání vyřizují městské úřady – dopravně správní odbory (pověřené obce).

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576