Pouliční krádeže v cizině

Kapsáři Vás mohou překvapit opravdu kdekoliv !

Při prohlídkách pamětihodností cizích měst či nakupování buďte, tak jako doma, velice opatrní:

  • Kapsáři útočí tam, kde se vyskytuje hodně lidí. Pracují velice často ve skupinách a ke krádežím zneužívají děti.
  • Své peníze, doklady a další cenné věci nenoste v tašce nebo kabelce, ale nejlépe v kapse, kterou máte pod kontrolou (náprsní kapsa). Není-li zbytí, mějte zavazadlo pokud možno těsně u těla s rukou na zapínání.
  • Pokud je to možné, nenoste všechny peníze v jedné peněžence nebo kapse. Uložte si je alespoň na dvě místa, abyste v případě ztráty nebo krádeže měli rezervu. 
  • Velice buďte ostražití při manipulaci s penězi (v peněžním ústavu, při placení), nevystavujte na odiv větší finanční hotovost či jiné cenné věci. Na dovolené používejte raději šekovou knížku. Jste-li majitelem kreditní karty, nemějte identifikační číslo (PIN) u ní.
  • Ztráta peněz nemusí být jediným důsledkem vaší neopatrnosti. Můžete navíc přijít o cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní kartu, klíče od auta apod. Ztrátu dokladů je třeba ihned nahlásit místní policii. Pro tento případ se vyplatí mít sebou ověřenou kopii pasu, uloženou na bezpečném místě.
Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576