Sopečné výbuchy - jak být připraven ?

I Vy se na svých cestách můžete dostat do blízkosti aktivní sopky.


Předpověď sopečné činnosti je založena na mnohaletých pozorováních. To dává více času k nejúčinnějšímu způsobu ochrany - k rychlé evakuaci směrem od činné sopky.

Výbuchům sopek nelze zabránit ani je nelze zastavit. Jediný způsob, jak si před tímto nebezpečím zachránit život, nikoliv majetek, je utéct.

Před pomalu tekoucí žhavou lávou se odejde snadno, ale před mohutnými erupcemi to je složitější.

V České republice naštěstí žádná činná sopka není. Poslední činnou sopkou na našem území byla Komorní hůrka na Chebsku před 10 000 lety.

Pokud však cestujete do zahraničí, je potřeba se informovat, zda se nejedná o oblast s hrozbou sopečné činnosti nebo zemětřesení.

Prevence:
Pokud se nacházíte, ať již dlouhodobě nebo momentálně v oblasti, kde se činné sopky nacházejí, je potřeba si zjistit potřebné informace a předpovědi o možnostech sopečné činnosti, o připravených opatřeních a o požadovaném chování v případě sopečné aktivity.


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576