Sesuvy půdy

Půdní sesuvy patří k nejčastějším sesuvným pohybům na území České republiky.

Půdní sesuvy patří k nejčastějším sesuvným pohybům na území České republiky. Způsobují je sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. Přestože zatím nedošlo ke katastrofálnímu půdnímu sesuvu velkého rozsahu, bylo v České republice dosud zaznamenáno tisíce místních sesuvů.

K sesuvům půdy dojde, když se poruší stabilita svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo v důsledku lidské činnosti. Sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°. Zvláštním případem sesuvu půdy je sněhová lavina.
 


Ochrana obyvatelstva při sesuvu půdy:

 1. preventivní opatření
 2. bezprostřední ochranu

Prevence zahrnuje zejména:

 1. zachycení a odvedení povrchové vody
 2. umělá úprava terénu (kotvení svahů, stavba pilotů, opěrných stěn, výsadba vhodné zeleně, odstřely skalních bloků nebo vrstev sněhu)
 3. dle možností - vyčerpání vody ze studní na ohroženém území.

Bezprostřední ochrana:

 1. Zásadně se vyhýbejte místům, kde jsou porušeny svahy, na kterých hrozí zřícení skal, kamení a uvolnění bahenních proudů a sněhových lavin
 2. V případě reálné hrozby porušení svahů při bouřce, při povodních a silných deštích opusťte co nejrychleji ohrožené prostředí.
 3. Pokud jste byli zasaženíi půdním sesuvem ve volné krajině a nejste zraněni, nebo jste zraněni jen lehce, snažte se co nejrychleji uniknout směrem od závalu, obvykle stranou a nahoru.
 4. Jste-li sesuvem zavaleni v budově, chovejte se obdobně jako v případě zavalení zemětřesením. vždy se pokuste zajistit alespoň přívod vzduchu do zavaleného prostředí a přivolat co nejrychleji účinnou pomoc
VÍCE O PROBLEMATICE SESUVŮ PŮDY SE DOZVÍTE
Z NAŠEHO INTERAKTIVNÍHO KURZU >>>  Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


    


  2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
  Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
  tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576