Jak se zabezpečit doma ?

Zloděj si může vybrat i právě Váš dům či byt.

Mechanické  zabezpečení  dveří

Největší počet trestných činů je stále zjišťován v oblasti majetkové kriminality. Zejména jde o krádeže vloupáním do bytů, rodinných domků a do rekreačních objektů. Tento druh kriminality bezprostředně ovlivňuje pocit bezpečí občanů.
Proto několik účinných rad, jak si nejlépe ochránit svůj majetek!

Nejčastěji napadaný objekt - byt, ať už je kdekoli, je základem vašeho rodinného zázemí. Trávíme v něm většinu volného času a mnohdy zde máte uložený veškerý svůj majetek. Mylná je představa některých z vás, že vám případný zloděj nemá co ukrást, neboť máte jen běžné zařízení bytu a osobní předměty. Tímto málo zodpovědným přístupem k ochraně svého majetku se dopouštíte veliké chyby. I starší věci, které máte v domácnosti mají pro některé zloděje cenu. Ne všichni zloději se zaměřují jen na špičkové výrobky a předměty.

Vykradení bytu je pro každého postiženého šokem. Mimo ukradených běžných věcí (spotřební elektronika) vám většinou nenávratně zmizí i předměty, ke kterým máte intimní vztah (rodinné šperky, fotografie, listiny atd.).

Ke krádežím vloupáním dochází nejčastěji v rozmezí deváté až čtrnácté hodiny a dále především o víkendech. Ze statistik, sestavených podle způsobů vniknutí do objektů vyplývá, že pachatelé vnikají do objektů zejména:

 • dveřmi (asi 48 %)
 • hlavními dveřmi (asi 33 %)
 • dveřmi z chodby (asi 9 %)
 • zadními dveřmi (asi 6 %)
 • okny (asi 37 %)

Pachatelé dále nejčastěji překonávají mříže, okenice, plot, dveře z balkonu, stěny, podlahy, strop, sklep a další stavební části objektů.

Jak ochránit dveře mechanickými zábrannými prostředky?
Vchodové dveře všech objektů a dveře jejich jednotlivých bytů, kanceláří a provozoven jsou nejslabším místem, kudy zloděj většinou útočí. Zabezpečení vstupních dveří se tedy netýká jen bytů, ale i rodinných domků, vilek, garáží, rekreačních objektů, skladů, apod. Nezapomeňte, že nezabezpečené (často zcela otevřené) vstupní dveře panelového domu představují nebezpečí pro několik desítek nájemníků najednou!

Celkovou bezpečnost dveří ovlivňují všechna kritická místa dveřního prostoru, a to zejména:

 • zárubeň (neboli rám)
 • dveřní křídlo (dveře jako takové)
 • závěsy, panty (uchycení dveří)
 • uzamykací mechanizmus.

ZÁRUBEŇ (rám)
Kovové zárubně se dají snadno roztáhnout heverem. Ochrana je jednoduchá. Do obou svislic zárubně se nalije řídký beton, který po vytvrdnutí zabrání jejich roztažení. Další možností (zvláště u individuální výstavby) je využití bezpečnostních zárubní. Jedná se o silné svařené pásy či ocelové profilové rámy, které pomocí kotevních čepů nebo háků brání násilnému vyražení zárubně ze zdi.
K zabránění vysazení dveří ze závěsů pomocí páčidla je nutné dostatečně hluboké osazení zárubně.

DVEŘNÍ  KŘÍDLO
Neochráněné dveře se dají snadno vysadit, vyháčkovat, vyrazit, vypáčit či prokopnout. Vyražení dveří můžeme čelit zpevněním zárubně ocelovým pásem podél celého obvodu dveří. Ochrana proti vypáčení dveří spočívá v obití rámu dveří z vnější strany kovovým profilem k zakrytí škvíry mezi rámem a dveřmi. Prokopnutí dveří je možné zamezit oplechováním vnitřní strany dveří.
 
ZÁVĚSY, PANTY
Proti vysazení lze použít mechanických zábran vysazení pantů. Proti vyháčkování se dají dveře zajistit pomocí západek neotvíraného křídla - šrouby, kolíky nebo ocelovou vzpěrou.

UZAMYKACÍ  MECHANIZMUS
K němu zvláště patří:

 • ZÁMEK - většinou zadlabací, ukrytý uvnitř dveřního křídla. Bezpečnostním hazardem je používání zámků na dozický či obyčejný klíč, stejně jako montáž bakelitových štítů u zámků. Bezpečný dveřní zámek musí být odolný vůči násilí, vrtání a musí být opatřen bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo "motýlkovým" klíčem trezorového typu.
 • ZÁVORA ZÁMKU - je nejvhodněji provedená nejméně na dva západy, masivní, široká, případně s vícenásobnými západy. Tento systém se používá k zajištění dveří na více místech po obvodu dveří najednou (např. 3, 4, 6 nebo 9 násobné zajištění a samozřejmě i zesílení pevnosti dveří).
 • CYLINDRICKÁ VLOŽKA - srdce celého mechanizmu. Mimo klasických kovových stavítek se již využívá magnetického principu či kombinovaného systému mechanického a magnetického kódování.
  Překonání, dnes nejčastěji používané profilové cylindrické vložky, je zloději nejčastěji prováděno rozlomením, odvrtáním nebo vyhmatáním (otevřením planžetou).
  • Rozlomení vložky zámku lze zamezit pořízením protizlomové vložky nebo bezpečnostního kování.
  • Odvrtání vložky zámku můžeme čelit kováním s ocelovou krytkou vložky.
  • Vyhmatání (otevření planžetou) je možné například ztížit bezpečnostní vložkou s překrytým profilem.
 • KRYT ZÁMKU, KOVÁNÍ, ŠTÍT - ochraňuje zámkovou vložku proti různým způsobům překonání. Nejvyšším stupněm je bezpečnostní kování, které je odolné proti odtržení, navrtání, odlomení a odšroubování.

DALŠÍ DOPLŇKY
Dveře je možné dále doplnit o:

 • přídavný zámek
 • řetízek či pevný vymezovač štěrbiny
 • dveřní zastavovač (na zašlápnutí
 • kukátko
 • a další přídavné prvky.

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ 
K dokonalému zabezpečení vstupního dveřního prostoru je nejvhodnější použít bezpečnostní dveře, které vyváženě respektují bezpečnostní i protipožární hlediska. Je možné, abychom riziko ztráty majetku částečně eliminovali sami? Ano, nejjednodušší způsob bez vynaložení finančních prostředků je začít u toho, co může každý z nás ovlivnit, korigovat své jednání:

 • při odchodu z bytu vždy pečlivě uzamknout dveře na dva západy,
 • nepřechovávat v bytě větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti,
 • udržovat dobré vztahy se sousedy, všímat si podezřelých, neznámých lidí v blízkosti svého obydlí,
 • nechlubit se svými majetkovými poměry,
 • dovolit vstup do bytu jen osobám, kterým důvěřujete,
 • vyplatí se dobré osvětlení a přehlednost prostorů (chodby, chodníky, nejbližší okolí obydlí),
 • neotvírejte, pokud se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi,
 • pokud opouštíte svůj příbytek na delší dobu, zajistěte si nepravidelné návštěvy bytu pomocí sousedů či příbuzných
 • pro případ, že se vám přesto vykradení nevyhne, pořiďte si předem seznam či fotodokumentaci cennějších věcí (typ, výrobní číslo, účty apod.) ve vazbě na pojistné podmínky pojišťovny.

Správně vybrané a instalované mechanické zábranné prostředky (s patřičnými atesty) vám mimo zajištění majetku přinesou i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční prostředky, vztažené k míře ohrožení vašeho majetku a správně uzavřená pojistná smlouva s některým z pojišťovacích subjektů na našem trhu, podstatně sníží rizika ztráty majetku.

KAŽDÝ BY MĚL ZNÁT ZÁSADY PRO SVÉ VLASTNÍ OSOBNÍ BEZPEČÍ >>>

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576