Rady seniorům

Víte jak se vyvarovat nebezpečným situacím ?

Patříte k okruhu osob, které mohou být ohroženy více než jiní, buďte proto opatrnější. Opatrnost je také prevence.

  • Nechoďte málo osvětlenými ulicemi a vyhýbejte se nepřehledným a opuštěným zákoutím, parkům apod.
  • Zamykejte svůj byt, a to i když ho opouštíte jen na malou chvíli.
  • Nepřechovávejte v bytě větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti.
  • Nechte si na vstupní dveře namontovat panoramatické kukátko nebo bezpečnostní řetízek.
  • Buďte ostražití, do svého bytu dovolte vstoupit jen osobám, kterým důvěřujete.
  • Čekáte-li opraváře nebo jiného řemeslníka, požádejte někoho z přátel, aby byl s vámi doma.
  • Pozor na osoby nabízející pochybné zboží a služby, nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně.
  • Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, slušnost na ně neplatí. Zavřete před nimi dveře.
  • Nevěřte nabídkám výhodných koupí nebo rychlého zbohatnutí.
  • Udržujte dobré sousedské vztahy. Vaše celodenní přítomnost v domě je důležitá i pro vaše sousedy. Cítíte-li se ohroženi, zavolejte sousedy nebo policii.
KAŽDÝ BY MĚL ZNÁT ZÁSADY PRO SVÉ VLASTNÍ OSOBNÍ BEZPEČÍ >>>


Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576