Způsoby varování

Obyvatelstvo je v případě, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí, varováno všemi dostupnými prostředky.

ZÁKLAD tvoří:

1) SYSTÉM dálkově ovládaných SIRÉN

  • Varování prostřednictvím sirén (koncových prvků varování) se provádí jednotným varovným signálem " VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"
  • Varování sirénami je doplněno poskytnutím verbálních tísňových informací:
    1. prostřednictvím elektronických sirén - jsou vybaveny modulem pro vysílání mluvených informací 
    2. prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (radia, televize, tisk, internet)
  • SIRÉNY mohou být použity dle potřeby (lokálně, na ohroženém území nebo i na území celého státu)

2) HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - rádia, televize, tisk, internet

3) NÁHRADNÍ ZPŮSOBY VAROVÁNÍ
- používají se v místech, která nejsou pokryta varovným signálem nebo v případě poruchy sirén (koncových prvků varování) 

  • s celostátní působností - veřejnoprávní rozhlas a televize, regionální rádia, regionální kabelové televize, celostátní a regionální tisk, internet
  • s místní působností - regionální rozhlasové a televizní stanice, místní sirény, místní rozhlas a další zvukové signály, tisk a vyhlášky pro obyvatelstvo, světelné informační panely, reklamní poutače, letáky z letadel, radiové sítě dispečinků, osobní kontakt a jiné způsoby informování a varování
  • orgány IZS - ampliony, elektronické sirény, moto-spojky, megafony, rozhlasové vozy a další speciální prostředky
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576