Informace pro sluchově postižené občany

Obraťte se prosím, dle vašeho bydliště, na příslušné Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru, kde požádáte o registraci do *systému pro komunikaci s postiženými osobami.*

Bude zaregistrováno Vaše telefonní číslo, na které vám bude v případě ohrožení možné posílat SMS zprávy a opačně.

Od doby registrace vám na mobilní telefon budou zasílány SMS zprávy od orgánů HZS v případě hrozícího nebo již existujícího nebezpečí vzniku mimořádné události.

Autor, zdroj: http://www.ochranaobyvatel.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576