Centrum zdraví a bezpečí

Asociace Záchranný kruh společně se svými partnery a městem Karlovy Vary připravuje investiční projekt pod názvem "Centrum zdraví a bezpečí".
Z
ákladní myšlenkou centra je soustředění prevence a přípravy dětí ke zvládání rizikových situací. Na základě již existujících srovnatelných center ve světě je prokázán znatelný pokles úrazů u těch dětí, které výukou v centru prošly. Prevence dětských úrazů je realizována formou praktického výcviku na trenažérech a to pro různé věkové a cílové skupiny.
Všichni tak mají možnost seznámit se s riziky kolem nás a prakticky si procvičit.

Základem projektu je vybudování infrastruktury:

 • pro preventivně výchovnou činnost a praktickou přípravu dětí a mládeže k sebeochraně a vzájemné pomoci
 • pro systematickou spolupráci záchranářů, odborníků a pedagogů při výchově a praktické přípravě dětí
 • pro smysluplné volno-časové aktivity dětí a mládeže i ostatních cílových skupin obyvatelstva

Cílem projektu je:

 • zajímavá, dobrodružná a atraktivní preventivně - výchovná činnost a praktická příprava na běžná rizika i na rizika mimořádných událostí

Areál centra svou podobou připomíná malé město, ve kterém budou do slova na každém kroku trenažéry a podmínky pro realizaci preventivně výchovné činnosti a praktické přípravy na běžná rizika i rizika mimořádných událostí:

 • učebny resuscitace a první pomoci
 • nácvik komunikace, tísňová volání
 • nácvik záchrany v různých rizikových situacích
 • rizika v domácnosti
 • rizika požáru
 • dopravní výchova, rizika silniční a železniční dopravy
 • vodní záchrana
 • výškové aktivity
 • osobní bezpečí
 • environmentální výchova
 • primární prevence rizikového chování
 • prevence kriminality
 • spolupráce NNO

   

Přečteno 12783x
Hodnocení:
Doporučujeme
Podpořte nás

Komentáře