Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Deskové hry
NAŠE PROJEKTY > Deskové hry
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Včas umět a znát je napořád

Asociace Záchranný kruh společně se svými partnery včetně Karlovarského kraje vytvořila zcela nový a ojedinělý vzdělávací projekt pro mateřské školy Karlovarského kraje a jejich pedagogy. Projekt, který nese název "Včas umět a znát je napořád" byl podpořen z prostředků EU a byl realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu, za dobu jeho trvání 10 měsíců, byly vyvinuty a vytvořeny zcela nové didaktické a metodické pomůcky pro pedagogy mateřských škol, které řeší vzdělávání v oblastech běžných rizik, osobního bezpečí, požárů, mimořádných událostí, dopravní a ekologické výchovy. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na necelé 3 miliony Kč.

Mateřské školy v Karlovarském kraji se tak nyní mohou věnovat vzdělávání v doposud opomíjených problematikách souvisejících s ochranou zdraví, životů, majetku a životního prostředí. "S možnými riziky je zapotřebí vhodným způsobem seznamovat děti od nejnižšího věku, aby se pro ně informace související s ochranou vlastního zdraví a bezpečí staly samozřejmou součástí základních znalostí", uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 33 zcela nových deskových her, které jsou rozděleny do těchto
6 didaktických okruhů:
- Běžná rizika
- Osobní bezpečí
- Požáry
- Mimořádné události
- Dopravní výchova
- Ekologická výchova

"Každý okruh obsahuje kromě deskových her také metodické listy, které pedagogům dávají k dispozici podrobný návod práce s hrami, a dále pracovní listy pro práci s dětmi. Každá desková hra má i svou interaktivní podobu, která je opět volně dostupná na portálu www.zachrannykruh.cz. Deskové hry obsahují více jak 1500 nových obrázků a situací z řešených oblastí. Jsou použity nejrůznější typy a formy praktických vzdělávacích her jako například přiřazování, doplňování, třídění, puzzle, pexesa, včetně pohybových aktivit a dalších metod rozvíjející dětské smysly", představila projekt Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh. 

V rámci projektu jsou rovněž realizovány akreditované semináře, při kterých jsou pedagogové mateřských škol seznamováni nejen s výstupy projektu a s možnostmi využití pomůcek, ale také i s nezbytnou teorií týkající se oblastí rizik. Každá mateřská škola, která o seminář projevila zájem, navíc získala kompletní vzdělávací materiály - deskové hry, metodické a pracovní listy a další pomůcky v hodnotě několika tisíc Kč a to zcela bezplatně.

"Na projektu pracoval 15 členný tým složený z řad záchranářů, pedagogů, metodiků, psychologů a dalších odborníků z řad animátorů, grafiků a programátorů. Dabingu interaktivních her se ujal herec Martin Dejdar. Díky projektu se povedlo vyplnit mezeru ve vzdělávání na mateřských školách ve zmiňovaných oblastech a to včetně vybavení škol tolik potřebnými pomůckami. Prvotní odezvy ze strany mateřských škol jsou jen pozitivní, přičemž pedagogové neskrývají své nadšení", uvedl Lukáš Hutta, výkonný manažer asociace.

Asociace Záchranný kruh je nezisková organizace složená z partnerů z řad záchranářských subjektů, Karlovarského kraje a dalších dotčených subjektů. Asociace Záchranný kruh se již od roku 2005 věnuje vývoji a realizaci komplexního systému informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatel a jeho specifických cílových skupin, zejména pedagogů, dětí a mládeže, seniorů v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Projektu Včas umět a znát je napořád předcházely neméně úspěšné aktivity, jako například komplet interaktivních vzdělávacích materiálů pro základní a střední školy, Informační systém pro města a obce či Bezpečnostní internetový portál, který je základní platformou Integrovaného projektu Záchranný kruh a jehož realizace a provoz jsou každoročně významně podporovány ze strany Karlovarského kraje.

Naši partneři