Internetový bezpečnostní portál

Projekt "Internetový bezpečnostní portál" je prvním z našich realizovaných projektů v rámci Integrovaného projektu "Záchranný kruh". Na tomto portálu se právě nacházíte. Tento projekt byl financován na základě grantu poskytnutého v rámci opatření 3.2 SROP: Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005 - 2006 a dále rozvíjen na základě poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MVČR - GŘ HZS ČR.

Tento portál zajišťuje účinou a systematickou informovanost zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Přináší aktuální zpravodajství, výukové aplikace pro jednotlivé cílové skupiny - zejména děti a mládež, jejich pedagogy i rodiče, informuje o činnostech jednotlivých složek IZS, případně partnerů Asociace "Záchranný kruh", za účelem zlepšení informovanosti obyvatelstva v této oblasti.

Tento projekt má dopad na jednotlivé kraje i celou ČR tím, že budou zlepšeny životní podmínky, podmínky pro ochranu života, zdraví, životního prostředí a majetkových hodnot obyvatel prostřednictvím jednotného komunikačního prostředí, kterým je zajištěna jejich informovanost, posílena komunikace, spolupráce, prevence, příprava a pomoc v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací.

Dopady tohoto projektu lze charakterizovat jako:

  • zvýšení schopnosti široké veřejnosti reagovat na běžná nebezpečí, mimořádné události a krizové situace
  • permanentní dostupnost aktuálních informací v celém zájmovém území
  • zvýšení interoperability v rámci Integrovaného záchranného systému a systému krizového řízení
Přečteno 8271x
Hodnocení:
Doporučujeme
2008 - Bezpečnostní portál - Projekt roku 2007

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík