Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Sexuální zneužívání dětí
Osobní bezpečí > DALŠÍ NEBEZPEČÍ > Sexuální zneužívání dětí
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Sexuální zneužívání dětí

Sexuální zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá.

(definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992)

 Dospělí vždy sledují jen svůj prospěch a své sexuální uspokojení, když se jejich sexuálním partnerem stane dítě. Využívají dětské důvěřivosti a závislosti. Jedná se o vztah moci a podřízenosti.

Sexuální kontakt s dítětem se snaží dospělý utajit. K tomu nutí i dítě, protože ví, že by byl ve své sexuální aktivitě omezován. Náš právní řád nedovoluje sexuální kontakt s osobou mladší 15 let, v případě incestu – například mezi dcerou a otcem – sexuální aktivity vůbec.

Jen výjimečně je dítě zneužito cizím člověkem. Většinou se tak stane, je-li ponecháno bez dozoru, zůstává-li večer dlouho venku, je-li příliš důvěřivé k cizím lidem apod. Na tyto situace můžeme dítě připravit a učit ho, jak se chránit, aby ke zneužití nedošlo. Většinou jsou děti zneužívány dospělými, kteří dítě dobře znají a dítě k nim má důvěru. Bývají to rodiče, nevlastní rodiče, starší sourozenci, příbuzní, známí, učitelé, vedoucí nejrůznějších zájmových kroužků či dětských táborů. V těchto případech učíme děti znát dobré a špatné dotyky, dobrá a špatná tajemství. Dodáváme jim odvahu říci ne, kdyby se jich někdo chtěl nevhodným způsobem dotýkat či jinak ubližovat.

Dospělí by měli vědět, že sexuální zneužívání není jen pohlavní styk s dítětem. Měli by vědět, že sexuálně bývají zneužívána nejen děvčata, ale i chlapci, a že těmi, kdo zneužívají, nejsou výhradně muži, ale zneužívat mohou i ženy.

Jedná se o celou škálu sexuálního chování. Mezi formy, kterým říkáme bezkontaktní, řadíme slovní obtěžování, exhibicionismus, expozici pornografických filmů, časopisů nebo fotografií, voyerismus nebo masturbaci před dítětem. Kontaktní sexuální chování představuje dotýkání se či mazlení se s dětským tělem – oblečeným nebo nahým – rukou, nejrůznějšími předměty či genitáliemi, nucení dítěte, aby se dotýkalo podobným způsobem těla dospělého, pronikání do pochvy či konečníku dítěte prsty či předměty, pohlavní styk, anální či orální sex.


Které děti jsou nejohroženější?

Co byste měli udělat, pokud zjistíte, že vaše dítě bylo sexuálně zneužité?

Dospělí by měli vědět, že sexuální zneužívání není jen pohlavní styk s dítětem. Měli by vědět, že sexuálně bývají zneužívána nejen děvčata, ale i chlapci, a že těmi, kdo zneužívají nejsou výhradně muži, ale zneužívat mohou i ženy.

Jak děti chránit před sexuálním zneužíváním?Ještě něco o organizovaném zneužívání!

Jedná se o komercializovanou formu sexuálního zneužívání, kdy jsou děti využívány k dětské prostituci a pornografii. Rodičům by nemělo unikat, že se jejich potomci často dlouho do noci zdržují mimo domov, popřípadě že chtějí často přespávat u kamarádů. V těchto případech doporučujeme zkontrolovat, kam dítě chodí a s kým tráví volný čas. Nápadné jsou také nákladné dárky či větší částky peněz. Je jen na rodičích, aby o svých dětech věděli co možná nejvíce a včas si všimli výrazných změn v jejich chování, které jsou dalším signálem, že se s dítětem něco děje.

 

Co by měly vědět děti?

Co je sexuální zneužívání?

Dospělý, kterého většinou dobře znáš – může to být někdo z rodiny nebo známý, tě bude chtít objímat a líbat způsobem, který tě uvádí do rozpaků. Cítíš, že je to jiné než pusa od maminky na dobrou noc. Také mazlení a vzájemné dotýkání je jiné. Nerozumíš chování dospělého, stydíš se, že ti sahá na místa, o kterých víš, že by tam sahat neměl. Dospělý ví, že by se tě neměl tímto způsobem dotýkat. Proto se snaží, aby vás nikdo v této situaci neviděl. Říká, že tě má rád, že je to normální, že o tom nikomu nesmíš říct, že je to vaše tajemství. Kupuje si tě pozorností a dárky, nebo tě naopak straší a nutí násilím. Pokud s tebou dospělý dělá věci, které v tobě vyvolávají strach nebo stud, neboj se to říct mamince nebo dospělým, kterým důvěřuješ!

Kdo na tebe smí sahat?

Maminka, tatínek a pan doktor jsou lidé, kteří se starají o čistotu a zdraví tvého děla. Pokud by ses však cítil/a i s nimi špatně a nejistý/á, řekni to dospělé osobě, které důvěřuješ. Ani ostatní osoby, se kterými se stýkáš, ti nesmí dělat takové věci, které v tobě vyvolávají strach nebo stud. Vždy to okamžitě řekni někomu dospělému, třeba mamince nebo tatínkovi.

Co v té chvíli asi cítíš?

Strach, stud, bolest. Snažíš se na to nemyslet, chceš zapomenout. Večer nemůžeš usnout, máš ošklivé sny, pořád to vidíš a cítíš, začneš se bát. Děláš vše pro to, aby se to už nikdy nestalo, ale dospělý si s tebou nakonec udělá stejně to, co chce. Není v tvých silách se mu ubránit. Chceš to někomu říct, ale bojíš se, že ti nikdo neuvěří. Myslíš si, že je to tvoje vina, že za to můžeš sama/sám. Pokud se tě pokusí zneužít někdo cizí, nenech si to líbit a udělej rozruch tak velký, jak jen dokážeš. Křič, kousej, kopej a snaž se co nejrychleji utéct do bezpečí.

Jak tomu předejít ?

Když ti někdo ublíží, máš právo vědět, že:

Co bys měl/a udělat?


Chování zneužívaného dítěte

Chování zneužívaného dítěte je podobné jako u týraného dítěte 


Syndrom dětského přizpůsobení se pohlavnímu zneužití má pět postupných fází:

 1. utajování - dítě je většinou zneužívané člověkem, na kterém je závislé. Dítě neví co se s ním děje a co si má o "tom" myslet. Pachatel dítě psychicky „zpracovává“ a to pomocí nejrůznějších velice konkrétních tvrzení, která není dítě schopno racionálně zpracovat. Pachatel dítě vystavuje psychickému nátlaku formou strašení a vyhrožování. například dítěti tvrdí, že pokud jejich společné tajemství někomu prozradí tak jej nebude mít rád, nebude jej mít ráda například maminka, že bude dítě zbito, posláno pryč, že jej budou členové rodin nenávidět, že se může dostat do dětského domova, bude zabito apod. Dítě si proto nechává vše pro sebe ve snaze uniknout trestu jenž by hrozil po prozrazení.

 2. bezmocnost – nejpravděpodobnější pachatel zneužívání patří do blízkého okolí dítěte, nezřídka je dítě pachateli svěřeno do péče. Obtěžování úplně cizím člověkem se děje jen výjimečně, přibližně ve třetině případů.

 3. svedení a přizpůsobení – sexuální zneužívání dítěte je opakovaná záležitost, které se dítě postupně přizpůsobí a svým způsobem se s "tím" vyrovná. Ale dítě prožívá obrovský vnitřní boj, který může vyústit v psychopatologii, patologickou závislost, narušení osobnosti nebo sebetrestání. Dítě samo sebe viní z toho co se mu stalo, viní se z vyprovokování situace a aby získalo zpět lásku a přijetí dospělého tak se snaží být „dobré“ a zcela se podrobuje zneuživateli. Tímto aktem pak u dítěte dochází k rozštěpení morálních hodnot.

 4. opožděné, konfliktní a nespravedlivé odhalení – dítě si tajemství nechává dlouho pro sebe a pozdější výpověď dítěte působí nevěrohodně. Pachatel, kterému není prokázána vina má nad dítětem větší moc a jeho psychický nátlak na dítě nezřídka vede k odvolání výpovědi.

 5. odvolání výpovědi – dítě vezme svou výpověď zpět a připustí, že si vše vymyslelo. Dítě se bojí, že se splní výhrůžky pachatele, které se s prozrazením tajemství vystupňovaly. Po odvolání většinou útoky ze strany pachatele nekončí, nýbrž pokračují dále a pachatel se ujistil, že se mu pravděpodobně nemůže nic stát a za svůj čin nebude potrestán.Sexuální týrání dětí se také dělí do kategorii dle závažnosti: Psychické následky

Traumatické zážitky z týrání a zanedbávání v dětství, pokud nejsou včas řešeny, mívají velmi špatný psychologický dopad po celý život člověka. Většinou se to projevuje obtížným zvládáním stresu, narušení důvěry v mezilidských vztazích nebo narušeným vnímání světa. Může dojít i k takovému narušení psychiky člověka, že začne docházet k sebedestruktivnímu chování.

Posttraumatická stresová porucha vzniká u disponovaných osob po ohrožující události. Projevuje se těmito typickými aspekty:

 • dlouhodobou reakcí na traumatickou událost
 • rozpomínáním na traumata ve formě myšlenek, snů a představ

 • podrážděností, návaly hněvu

 • obtížemi s koncentrací


Ať již je obětí malé dítě či dospělá osoba (výjimkou nejsou ani muži) mohou se následky zneužívání projevit v sexuální oblasti formou:

 • nízkého sebehodnocení až nenávisti k vlastnímu tělu

 • odporem k sexuálnímu styku, ale i k tělesné blízkosti mužů nebo žen

 • sebepoškozováním, včetně sebevraždy


Často se paradoxně u těchto obětí pozoruje sexuální násilí:

 • promiskuitní chování nebo prostituce

 • sexuálně agresivní chování

Při jakémkoli podezření ze sexuálního obtěžování nebo zneužívání je nutné obrátit se na odborníka, aby se situace okamžitě řešila a snížila se pravděpodobnost vzniku následných problémů.


Podívej se na fotky nebo videa:

Bezpečí mimo domov.Odchod z domovaDrogy a jak je odmítnoutRizika hazardních herCo dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?Dospívání dítěte a jeho bezpečíCo dělat při setkání s trestnou činností?Bezpečí doma

Stáhni si:

Osobní bezpečí - Takhle ne!Osobní bezpečí - Vystřihni a sestavHra na záchranáře - čelenkyBěžná rizika - Nebezpečné předměty 2Běžná rizika - Kdo se chová bezpečně?Osobní bezpečí - VenkuOsobní bezpečí - bezpečné městoBěžná rizika - Rizikové chování dětí domaBěžná rizika - Rizikové chování dětí venkuBěžná rizika - Sestav si příběhyOsobní bezpečí - Kdo se chová špatně?Osobní bezpečí - Linka bezpečíBěžná rizika - Kdo se chová špatně?Běžná rizika - Poznáš nebezpečné předměty?Osobní bezpečí -špatné chováníOsobní bezpečí - Linka bezpečí 2Běžná rizika - Rizikové chování dětí v ziměBěžná rizika - Nebezpečné předmětyBěžná rizika - Nebezpečné chování a jeho důsledek

Může se hodit:

Komerční sexuální zneužívání dětí.pdfPracovní sešit - OSOBNÍ BEZPEČÍNůž na bezpečnostní pásy15 ks pr. sešitů - OSOBNÍ BEZPEČÍNůž na bezpečnostní pásyROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERPracovní listy - Běžná rizikaPracovní listy - Osobní bezpečíPracovní sešit - BĚŽNÁ RIZIKAZáchranářský kufříkHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Osobní alarm Bodyguard 2Policie ČR - Utíkej, schovej se, bojuj!BĚŽNÁ RIZIKADětský hrnek "ZÁCHRANKA"Deskové hry - BĚŽNÁ RIZIKAOSOBNÍ BEZPEČÍ15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKADeskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍDětská souprava ZÁCHRANÁŘIDětský hrnek "POLICIE"

Skutečně se stalo:

dTest: Umělá inteligence, spotřebitel v ohrožení

Umělá inteligence se stává jedním z hlavních společenských témat. Její příchod mnozí označují za událost přinejmenším srovnatelnou s průmyslovou revolucí.…Zjistit více

Nebezpečí číhá v online prostoru. Zejména mladiství mají tendenci nadužívat sociální sítě nebo videohry

Sociální sítě, videohry, či online sázení a hazard – to vše už dnes nabízí anonymní prostředí, které je dostupné 24/7. Neustálá digitální propojenost se stala…Zjistit více

(Ne)bezpečný ChatGPT

Svět dobývají algoritmy strojového učení, neboli umělá inteligence (AI). Jednou z oblastí, kde AI ukazuje výrazný potenciál, jsou chatboti určení ke generování…Zjistit více

Nový mobil, tablet, počítač pod stromečkem? Co udělat jako první, aby se dárek nestal noční můrou

Někdo pod stromečkem našel ponožky, kosmetiku nebo stolní hry. Někdo možná dostal digitální dárek, který vyžaduje péči a přípravu. Ať už rozbalíte chytrý…Zjistit více

Policisté na Vysočině prošetřují desítky případů, kdy lidé ve vidině snadného zisku v oblasti kryptoměn naletěli podvodníkům

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují v poslední době téměř denně případy podvodného jednání, které je spojené s investicemi do…Zjistit více

Na co si musíte v současnosti dávat pozor při cestách do zahraničí

Ačkoliv je naše země dosud sevřená protiepidemickými opatřeními, stále více Češek a Čechů vyráží za hranice. Mnozí z nich tak ovšem nečiní z důvodu podnikání…Zjistit více

Denisa (26) zmizela, zůstalo po ní jen prázdné auto

Naposledy byla mladá žena z Otrokovic v kontaktu se svými přáteli v úterý večer. Od té doby o ní nikdo neslyšel. Její blízcí ve středu našli auto, kterým jezdí…Zjistit více

Při přepadení benzínky u Nelahozevsi zemřela čerpadlářka, policie pátrá po dvou pachatelích

Kriminalisté ze středočeského krajského ředitelství prověřují okolnosti případu loupežného přepadení čerpací stanice, nacházející se na silnici č. II/608 v…Zjistit více

Anonyma vyhrožujícího bombou otrokovické firmě vypátrali kriminalisté během několika desítek minut

Pouze několik desítek minut trvalo kriminalistům z Otrokovic odhalení pachatele výhružného telefonátu, v němž oznámil, že ve firmě v Otrokovicích je bomba.…Zjistit více

Naši partneři