Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Záškoláctví
Osobní bezpečí > DALŠÍ NEBEZPEČÍ > Záškoláctví
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Záškoláctví

Je to jednání, které lze chápat jako únik dítěte od něčeho, co mu nevyhovuje nebo ho přímo ohrožuje. Chodí-li dítě  tzv. za školu je to varovný signál, že se vyskytl problém, s kterým si dítě neví rady. Může to být nefunkčnost rodiny, vysoké nároky na dítě, problémy v dětském kolektivu, dokonce šikana, nezvládání požadovaných úkolů apod.

Rozhodnutí nejít do školy je většinou impulsivní jednání na nějaký problém, který se postupně vytratí a nastoupí strach z prozrazení a návratu. Dítě se dostane do svízelné situace, ve které je mu úzko a trpí. Když pak dojde k prozrazení, cítí dítě úlevu a pokud jej zahrneme výčitkami zklamaných vychovatelů, nikdy se nedobereme k jádru věci, totiž k příčině takového jednání. Její odhalení je však pro  budoucnost velmi důležité. Dost často může být příčinou jednání dospělých, nepochopení, přísnost, zbrklá reakce vychovatelů na chování dětí.

Podněty pro práci vychovatele s dítětem, které chodí za školu:

Odstranění příčin může být dlouhodobý proces, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných.  Každé dítě je jedinečná osobnost, která má své slabosti. Je nutné, abychom je pochopili a přizpůsobili svá očekávání a nároky.


O většině nevhodného chování dětí můžeme říct, že je banální. Vážnější formy nevhodného chování jako slovní agrese vůči spolužákům, drzost, neposlušnost, poškozování věcí, fyzická agresivita jsou méně časté, ale mají rostoucí tendenci. Mohou se objevit ve chvíli, kdy je nedostatečná reakce vychovatele na menší problém, který však dítě stále stupňuje. Zkouší, co vydržíme. Jde až tam, kam mu dovolíme.


10 nepravd o záškoláctví

1) 

Nepravda - Záškoláci jsou především děti líné, kterým vyhovuje zahálčivý způsob života

Skutečnost – není to tak – záškoláci jsou naopak často fyzicky zruční a pracovití, jsou však citově nejistí a mají zkušenost se školní neúspěšností

 

2)

Nepravda – Hlavním důvodem záškoláctví je nezájem žáků o vzdělávání

Skutečnost – Výzkumy ukazují, že nezájem o vyučování je až na druhém místě z uváděných důvodů. Téměř každý třetí záškolák však uvádí jako důvod strach z nesplněných školních povinností

 

3)

Nepravda – Záškoláctví má především skupinový charakter a je spojené s touláním se venku

Skutečnost – pětkrát častěji tráví záškoláci čas doma než venku nebo ve městě. Přibližně asi jen šestina záškoláků tráví svůj čas s kamarády

 

4)

Nepravda – Nám se to nemůže stát

Skutečnost – Záškoláctví se může objevit v každé rodině, i v té „dobré“!

 

5)

Nepravda – Záškoláctví se dramatizuje, bylo tu vždy

Skutečnost – Záškoláctví tu bylo, ale za poslední roky se zvýšila tolerance vůči neplnění nejen školních povinností dětí, snížila se kontrola záškoláctví a stoupl počet neomluvených a omluvených hodin

 

6)

Nepravda – Záškoláctví je spojeno s nižším intelektem žáků

Skutečnost – Pravda je, že nejnižší záškoláctví je na osmiletých gymnáziích, to je ale skupina s výraznou motivací vzdělávat se. Pokud jde o počet záškoláků, je však nízké záškoláctví i ve speciálních základních školách, kde nároky nejen odpovídají schopnostem dětí, ale pozitivní hodnocení žáků není spojeno jen se školní výkonností

 

7)

Nepravda – Vina je především na záškolácích samých

Skutečnost – Záškoláci pocházejí častěji z neúplných rodin a z rodin nefunkčních. Na tyto skutečnosti nemají záškoláci vliv. Jde často o emocionálně a sociálně narušené děti bez přiměřeného rodinného zázemí

 

8)

Nepravda – Záškoláctví se téměř vždy odhalí a je spojené s „výchovnými“ opatřeními

Skutečnost – Záškoláci mají poměrně často opačnou zkušenost. Každý dvanáctý uvádí, že se na jeho záškoláctví vůbec nepřišlo a téměř každý třetí tvrdí, že se následně po neomluvené absenci nic nestalo

 

9)

Nepravda – Nejúčinnějším prostředkem při řešení záškoláctví je důsledná kontrola záškoláků a potrestání jejich záškoláctví

Skutečnost – Ani samotná kontrola nebo dokonce samotné vodění dítěte do školy, ani samotný trest nebývají účinným řešením, protože nejsou zaměřené na příčiny záškoláctví

 

10)

Nepravda – Škola dělá co může, řešit by to měli jiní (rodiče, děti, sociální pracovníci, policie)

Skutečnost – Někteří odborníci tvrdí, že až třetina záškoláctví souvisí přímo s klimatem ve škole, se způsobem jednání pedagogů se žáky a s neprofesionálním fungováním pedagogů. Na školní klima nemají vliv a nezmění ho ani policie, ani sociální pracovníci.

  

 

Podívej se na fotky nebo videa:

Odchod z domovaDospívání dítěte a jeho bezpečíRizika hazardních herCo dělat při setkání s trestnou činností?Bezpečí domaDrogy a jak je odmítnoutBezpečí mimo domov.Co dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?

Stáhni si:

Běžná rizika - ZraněníBěžná rizika - Poznáš nebezpečné předměty?Běžná rizika - Sestav si příběhyBěžná rizika - Kdo se chová bezpečně?Osobní bezpečí -špatné chováníBěžná rizika - Pozor, při pádu se můžeš ošklivě poranit!Osobní bezpečí - VenkuBěžná rizika - Spoj dvojice obrázkůBěžná rizika - Rizikové chování dětí venkuBěžná rizika - Prostředí, které mám rádOsobní bezpečí - Hazardní hryVystražné, zákazové symbolyOsobní bezpečí - špatné chováníBěžná rizika - Dej pozor, ať se neřízneš!Běžná rizika - Prostředí a činnostiOsobní bezpečí - bezpečné městoOsobní bezpečí - Linka bezpečíBěžná rizika - Nebezpečné předmětyBěžná rizika - Nebezpečné předměty 2

Může se hodit:

TÍSŇOMATHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL BĚŽNÁ RIZIKAPracovní listy - Běžná rizikaOsobní alarm Bodyguard 2Nůž na bezpečnostní pásyDětský hrnek "HASIČI"Deskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍOSOBNÍ BEZPEČÍZáchranářský kufřík15 ks pr. sešitů - OSOBNÍ BEZPEČÍ15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKADětská souprava ZÁCHRANÁŘIDětský hrnek "POLICIE"Deskové hry - BĚŽNÁ RIZIKAPracovní listy - Osobní bezpečíPolicie ČR - Utíkej, schovej se, bojuj!Dětský hrnek "ZÁCHRANKA"Nůž na bezpečnostní pásyDeskové hry - ZACHRAŇ SEPlán, řešení a prevence záškoláctví.pdf

Skutečně se stalo:

(Ne)bezpečný ChatGPT

Svět dobývají algoritmy strojového učení, neboli umělá inteligence (AI). Jednou z oblastí, kde AI ukazuje výrazný potenciál, jsou chatboti určení ke generování…Zjistit více

Policisté na Vysočině prošetřují desítky případů, kdy lidé ve vidině snadného zisku v oblasti kryptoměn naletěli podvodníkům

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují v poslední době téměř denně případy podvodného jednání, které je spojené s investicemi do…Zjistit více

Na co si musíte v současnosti dávat pozor při cestách do zahraničí

Ačkoliv je naše země dosud sevřená protiepidemickými opatřeními, stále více Češek a Čechů vyráží za hranice. Mnozí z nich tak ovšem nečiní z důvodu podnikání…Zjistit více

Denisa (26) zmizela, zůstalo po ní jen prázdné auto

Naposledy byla mladá žena z Otrokovic v kontaktu se svými přáteli v úterý večer. Od té doby o ní nikdo neslyšel. Její blízcí ve středu našli auto, kterým jezdí…Zjistit více

Při přepadení benzínky u Nelahozevsi zemřela čerpadlářka, policie pátrá po dvou pachatelích

Kriminalisté ze středočeského krajského ředitelství prověřují okolnosti případu loupežného přepadení čerpací stanice, nacházející se na silnici č. II/608 v…Zjistit více

Anonyma vyhrožujícího bombou otrokovické firmě vypátrali kriminalisté během několika desítek minut

Pouze několik desítek minut trvalo kriminalistům z Otrokovic odhalení pachatele výhružného telefonátu, v němž oznámil, že ve firmě v Otrokovicích je bomba.…Zjistit více

Razie pražské cizinecké policie v nočních klubech v centru Prahy i na Hlavním nádraží

V pátek večer provedla pražská cizinecká police ve spolupráci s oblastním inspektorátem práce kontrolu dvou nočních podniků na Václavském náměstí a kontrolu…Zjistit více

Policisté zadrželi na Sázavafestu dva muže, kteří vnikli do několika stanů

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina začali ve čtvrtek 26. července realizovat bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku ve…Zjistit více

Muž na Pelhřimovsku ubodal dva své bratry, třetího zranil

Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu vraždy, která se stala uplynulou…Zjistit více

Naši partneři